Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2009

Η μέση (διανυσματική) ταχύτητα.

Ένα υλικό σημείο κινείται κατά μήκος του άξονα x και στο διάγραμμα δίνεται η θέση του σε συνάρτηση με το χρόνο.

i) Να γίνει το διάγραμμα της αλγεβρικής τιμής της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο.
ii) Να βρεθεί η μέση ταχύτητα του κινητού από 0-10s.
iii) Ποια χρονική στιγμή το κινητό περνά από τη θέση x=0;
Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου