Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

Ένα επαναληπτικό Σταυρόλεξο

Άσκηση - Νόμοι Νεύτωνα

Ερωτήσεις σε σχεδιαγράμματα

Δύναμη F με διαφορετικές διευθύνσεις

Σώμα μάζας m=2Kg ισορροπεί ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ξαφνικά δέχεται σταθερή δύναμη F=40N. H δύναμη F μπορεί να έχει μια από τις ακόλουθες διευθύνσεις:

Δύναμη F - Τριβή ολίσθησης

Σώμα μάζας m=2Kg εκτελεί ΕΟΚ με φορά κίνησης προς τα δεξιά πάνω σε μη λείο οριζόντιο επίπεδο, με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής μ=0,5. Ξαφνικά δέχεται σταθερή δύναμη F=20N, η διεύθυνση της οποίας μπορεί να είναι  μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις
Για συνέχεια εδώ.

Συνάντηση-Προσπέραση

Μια μοτοσυκλέτα και ένα ασθενοφόρο ξεκινούν από την ηρεμία την ίδια χρονική στιγμή (t=0), με το ασθενοφόρο να βρίσκεται μπροστά από τη μοτοσυκλέτα. Το ασθενοφόρο κινείται με σταθερή επιτάχυνση 1m/s2, ενώ η μοτοσυκλέτα έχει σταθερή επιτάχυνση μέτρου 2m/s2. Τα δύο κινητά συναντιούνται όταν το ασθενοφόρο έχει διανύσει απόσταση 32m.
α) Να βρεθεί ποια χρονική στιγμή η μοτοσυκλέτα προσπερνά το ασθενοφόρο.
β) Οι ταχύτητες των δύο κινητών τη στιγμή της συνάντησης τους.
γ) Η αρχική απόσταση (d) των δύο κινητών.

δ) Ποιες χρονικές στιγμές τα δύο κινητά απέχουν απόσταση 16m;

Να βρεθεί το ύψος

Να βρεθεί από ποιο ύψος (h) πρέπει να αφήσουμε ένα σώμα, έτσι ώστε στο τελευταίο δευτερόλεπτο της κίνησης του να διανύει το 36% της συνολικής διαδρομής του.

Θεωρούμε t=0 τη στιγμή που αφήσαμε το σώμα, y=0 τη θέση όπου το σώμα αφήνεται, θετική φορά προς τα κάτω και για τις πράξεις g=10m/s2.

Να βρεθεί το βάθος.

Μια μικρή σφαίρα αφήνεται να πέσει από μια εξέδρα καταδύσεων 20m μιας πισίνας. Χτυπά το νερό τη χρονική στιγμή t1 με ταχύτητα μέτρου υ και στη συνέχεια βυθίζεται με την ίδια σταθερή ταχύτητα υ. Φτάνει στο βυθό της πισίνας τη χρονική στιγμή t2=2,5sec.
α) Να βρεθεί η χρονική στιγμή t1 καθώς το μέτρο της ταχύτητας υ με τη οποία χτυπά στο νερό .
β) Πόσο βαθιά είναι η πισίνα;.......
Για συνέχεια εδώ.

Παιδί - Ανελκυστήρας - Μπάλα

Ένα παιδί βρίσκεται μέσα σε ένα ακίνητο ανελκυστήρα. Τη χρονική στιγμή t=0 εκτοξεύει κατακόρυφα προς τα πάνω μια μπάλα με ταχύτητα μέτρου 5m/s και ταυτόχρονα ο ανελκυστήρας αρχίζει να κινείται προς τα πάνω με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α=2m/s2. Να βρεθεί μετά από πόσο χρόνο θα πέσει η μπάλα στο χέρι του παιδιού.  Αγνοήστε την αντίσταση του αέρα κατά την κίνηση της μπάλας
Για συνέχεια εδώ.

Να βρεθεί η μέγιστη γωνία.

Το σώμα μάζας m του σχήματος ισορροπεί ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή t=0 δύο παιδιά ασκούν δύο δυνάμεις. Ο πρώτος ασκεί μια πλάγια δύναμη F1 η οποία σχηματίζει με το οριζόντιο επίπεδο γωνία φ, ενώ ο δεύτερος μια οριζόντια δύναμη F2 μέτρου ίση 
Για συνέχεια εδώ.