Τρίτη, 5 Απριλίου 2016

Έργο ΤριβήςΈνα σώμα μάζας m εκτοξεύεται από σημείο Α και διασχίζει διαδοχικά το κεκλιμένο επίπεδο ΑΒ, το οριζόντιο ΒΓ και τέλος το κεκλιμένο επίπεδο ΓΔ. Αν ο συντελεστής τριβής μεταξύ των επιπέδων και του σώματος m είναι μ τότε:

A. το έργο του βάρους σε όλο το μήκος της διαδρομής είναι:
i) Wβαρ = m·g(ΓΔ – ΑΒ)                    ii) Wβαρ =0                                iii) Wβαρ = m·g·h

B. το έργο της τριβής σε όλο το μήκος της διαδρομής είναι:
i) WT = –μ·m·g(ΑΒ+ΒΓ+ΓΔ)         ii) WT = –μ·m·g(2h+ΒΓ)            iii) WT = –μ·m·g·ΑΔ

Γ. Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας στο τμήμα ΑΒ είναι:
i) ΚΒ–ΚΑ= –m·g(μ·ΑΒ+h)         ii) ΚΒ–ΚΑ= –m·g(μ·ΑΕ+h)      iii) ΚΒ–ΚΑ =m·g·h(1–μ)

Επιλέξτε τις απαντήσεις σας.
Δικαιολογήστε τις επιλογές σας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου