Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

«Παράπλευρη» μελέτη οριζοντίου επιπέδου!

Σώμα μάζας m = 1 kg αφήνεται ελεύθερο από το ανώτερο σημείο Α ενός λείου τεταρτοκυκλίου ακτίνας R = 1,8 m. Φτάνοντας στη βάση του (σημείο Κ) συνεχίζει την κίνησή του σε οριζόντιο επίπεδο ΚΛ, προτού εισέλθει σε λείο κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ = 30ο. Το σώμα σταματά στιγμιαία σε σημείο Μ του κεκλιμένου επιπέδου, που απέχει κατακόρυφα h = 0,8 m από το οριζόντιο επίπεδο. Διαπιστώνεται ότι το σώμα διανύει την ίδια απόσταση στο οριζόντιο και στο κεκλιμένο επίπεδο (μέχρι να σταματήσει στιγμιαία).
α. Πόση είναι απώλεια ενέργειας του σώματος σε όλη του την κίνηση;

β. Πόσος είναι ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος και του οριζοντίου επιπέδου;

γ. Ποιος είναι ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας του σώματος κατά την κίνησή του στο οριζόντιο επίπεδο;

δ. Πόση είναι η  μεταβολή της ταχύτητας του σώματος στη διαδρομή ΚΛ;

ε. Πόσο χρόνο διήρκησε η κίνηση του σώματος στο οριζόντιο επίπεδο;

Δίνεται g = 10 m/s2. Θεωρήστε ότι κατά την είσοδο του σώματος από το οριζόντιο επίπεδο στο κεκλιμένο ότι δεν υπάρχουν απώλειες ενέργειας.

Η εκφωνηση και η λύση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου