Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

Σώμα που δεν ξεκινάει αμέσως… να κινείται!


Σώμα μάζας m = 1 kg βρίσκεται ακίνητο σε σημείο Α οριζοντίου δαπέδου. Τη χρονική στιγμή t = 0 στο σώμα ασκείται οριζόντια δύναμη F το μέτρο της οποίας μ
εταβάλλεται σύμφωνα με τη σχέση F = 3t (S.I.). Ο συντελεστής στατικής τριβής και τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και οριζοντίου δαπέδου είναι μ = μστ = 0,6 και η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2

α. Πόση είναι η επιτάχυνση του σώματος τη χρονική στιγμή t1 = 1 s;

β. Πότε το σώμα ....

Η εκφώνηση και η λύση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου