Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

Προσπέραση αυτοκινήτων. Ένα φύλλο εργασίας.

Με αφορμή μια προηγούμενη άσκηση, με το ίδιο θέμα, έκανα ένα φύλλο εργασίας για να το κάνω στην τάξη με στόχο να εξοικειωθούν οι μαθητές πάνω στις κινήσεις.

Μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

Προσπέραση αυτοκινήτων.

Ένα αυτοκίνητο Α κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή ταχύτητα υ1=22m/s. Σε μια στιγμή ο οδηγός του, βλέπει ένα άλλο αυτοκίνητο μπροστά του, που απέχει d=112m, να ξεκινά και να κινείται με σταθερή επιτάχυνση α2=2m/s2 προς την ίδια κατεύθυνση.
Ορίστε έναν άξονα x θέτοντας x=0 τη θέση του Α αυτοκινήτου, τη στιγμή που ξεκινά το Β αυτοκίνητο, για την οποία δεχθείτε ότι t=0.  
i)  Με βάση αυτό το σύστημα αναφοράς, ποιες είναι οι θέσεις των δύο αυτοκινήτων για t=0;
ii)  Να γράψετε την εξίσωση της κίνησης για κάθε αυτοκίνητο.
iii) Ποια η απόσταση των δύο αυτοκινήτων τη χρονική στιγμή t΄=4s;
iv)  Ποια χρονική στιγμή το Α αυτοκίνητο προσπερνά το Β και ποια το Β προσπερνά το Α;
v) Σε ποιες θέσεις βρίσκονται τα δύο αυτοκίνητα τις παραπάνω στιγμές;
vi) Να κάνετε τα διαγράμματα της θέσης κάθε αυτοκινήτου σε συνάρτηση με το χρόνο στους ίδιους άξονες.

Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010

Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση.Ένα φύλλο εργασίας.

Ένα φύλλο εργασίας πάνω στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. Μπορεί να αλλάζει κατεύθυνση κίνησης ένα σώμα το οποίο έχει σταθερή επιτάχυνση; Και πώς δουλεύουμε στην περίπτωση αυτή; Η εξίσωση κίνησης που έχουμε διδάξει ισχύει για όλη την κίνηση ή πρέπει να σπάσουμε την κίνηση σε μια επιβραδυνόμενη και σε μια επιταχυνόμενη; Η επιταχυνόμενη είναι αυτή με θετική επιτάχυνση; Είναι σωστό αυτό;

            
Μπορείτε να το κατεβάσετε σε Word.

Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010

Τί κίνηση εκτελεί το σώμα


Μικρό σώμα κινείται σε ευθύγραμμο δρόμo και τη χρονική στιγμή t=0 διέρχεται από το σημείο x=0 ταχύτητα μέτρου 5m/s κινούμενο κατά την αρνητική φορά.
Να προσδιορίσετε το είδος της κίνησης του μικρού σώματος αν γνωρίζετε ότι αυτή μπορεί να είναι είτε ομαλή, είτε ομαλά επιταχυνόμενη, είτε ομαλά επιβραδυνόμενη και ότι το σώμα, χωρίς να αλλάξει φορά κίνησης, την χρονική στιγμή t1=4s βρίσκεται σε σημείο που απέχει από το Ο απόσταση:
i) 16m ii) 20m


Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Ένα test.

Ένα αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή ταχύτητα και στο παρακάτω σχήμα έχουμε σχεδιάσει τον άξονα x που χρησιμοποιούμε για τη μελέτη της κίνησης, καθώς και κάποιες πληροφορίες της κίνησης.
i)  Η αρχική θέση του αυτοκινήτου είναι x0=………….. ενώ τη στιγμή t1=4s  βρίσκεται στη θέση  …………
ii)  Υπολογίστε τη μετατόπιση του αυτοκινήτου από 0-4s.
iii)  Να βρεθεί η ταχύτητα του αυτοκινήτου.
iv)  Σε ποια θέση θα βρίσκεται το αυτοκίνητο…

Μπορείτε να κατεβάσετε όλο το test από εδώ.

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2010

Η επιτάχυνση στην ευθύγραμμη κίνηση. Φύλλο εργασίας.

Ένα φύλλο εργασίας που στόχο έχει να βοηθήσει το μαθητή στην κατανόηση του μεγέθους "επιτάχυνση" σε μια ευθύγραμμη κίνηση. Να γίνει ικανός να υπολογίζει επιταχύνσεις, αλλά και να μπορεί να τις συνδέει με τη μεταβολή της ταχύτητας. Υπάρχει αρκετά διαδεδομένη η αντίληψη ότι θετική επιτάχυνση συνεπάγεται επιταχυνόμενη κίνηση και αντίστροφα αρνητική επιτάχυνση, επιβραδυνόμενη, πράγμα ουδόλως σωστό. Αλλά πολύ συχνά διδάσκουμε τους μαθητές μας ότι ένα σώμα μπορεί να έχει επιβράδυνση. Και στο θέμα αυτό, έχω διατυπώσει κατά το παρελθόν την διαφωνία μου, όπως εδώ. Μπορούμε λοιπόν να οδηγήσουμε μέσα από παραδείγματα το μαθητή στο σωστό δρόμο; Ας προσπαθήσουμε.


Μπορείτε να κατεβάσετε το φύλλο εργασίας από εδώ.