Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

Ένα επαναληπτικό Σταυρόλεξο

Άσκηση - Νόμοι Νεύτωνα

Ερωτήσεις σε σχεδιαγράμματα

Δύναμη F με διαφορετικές διευθύνσεις

Σώμα μάζας m=2Kg ισορροπεί ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ξαφνικά δέχεται σταθερή δύναμη F=40N. H δύναμη F μπορεί να έχει μια από τις ακόλουθες διευθύνσεις:

Δύναμη F - Τριβή ολίσθησης

Σώμα μάζας m=2Kg εκτελεί ΕΟΚ με φορά κίνησης προς τα δεξιά πάνω σε μη λείο οριζόντιο επίπεδο, με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής μ=0,5. Ξαφνικά δέχεται σταθερή δύναμη F=20N, η διεύθυνση της οποίας μπορεί να είναι  μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις
Για συνέχεια εδώ.

Συνάντηση-Προσπέραση

Μια μοτοσυκλέτα και ένα ασθενοφόρο ξεκινούν από την ηρεμία την ίδια χρονική στιγμή (t=0), με το ασθενοφόρο να βρίσκεται μπροστά από τη μοτοσυκλέτα. Το ασθενοφόρο κινείται με σταθερή επιτάχυνση 1m/s2, ενώ η μοτοσυκλέτα έχει σταθερή επιτάχυνση μέτρου 2m/s2. Τα δύο κινητά συναντιούνται όταν το ασθενοφόρο έχει διανύσει απόσταση 32m.
α) Να βρεθεί ποια χρονική στιγμή η μοτοσυκλέτα προσπερνά το ασθενοφόρο.
β) Οι ταχύτητες των δύο κινητών τη στιγμή της συνάντησης τους.
γ) Η αρχική απόσταση (d) των δύο κινητών.

δ) Ποιες χρονικές στιγμές τα δύο κινητά απέχουν απόσταση 16m;

Να βρεθεί το ύψος

Να βρεθεί από ποιο ύψος (h) πρέπει να αφήσουμε ένα σώμα, έτσι ώστε στο τελευταίο δευτερόλεπτο της κίνησης του να διανύει το 36% της συνολικής διαδρομής του.

Θεωρούμε t=0 τη στιγμή που αφήσαμε το σώμα, y=0 τη θέση όπου το σώμα αφήνεται, θετική φορά προς τα κάτω και για τις πράξεις g=10m/s2.

Να βρεθεί το βάθος.

Μια μικρή σφαίρα αφήνεται να πέσει από μια εξέδρα καταδύσεων 20m μιας πισίνας. Χτυπά το νερό τη χρονική στιγμή t1 με ταχύτητα μέτρου υ και στη συνέχεια βυθίζεται με την ίδια σταθερή ταχύτητα υ. Φτάνει στο βυθό της πισίνας τη χρονική στιγμή t2=2,5sec.
α) Να βρεθεί η χρονική στιγμή t1 καθώς το μέτρο της ταχύτητας υ με τη οποία χτυπά στο νερό .
β) Πόσο βαθιά είναι η πισίνα;.......
Για συνέχεια εδώ.

Παιδί - Ανελκυστήρας - Μπάλα

Ένα παιδί βρίσκεται μέσα σε ένα ακίνητο ανελκυστήρα. Τη χρονική στιγμή t=0 εκτοξεύει κατακόρυφα προς τα πάνω μια μπάλα με ταχύτητα μέτρου 5m/s και ταυτόχρονα ο ανελκυστήρας αρχίζει να κινείται προς τα πάνω με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α=2m/s2. Να βρεθεί μετά από πόσο χρόνο θα πέσει η μπάλα στο χέρι του παιδιού.  Αγνοήστε την αντίσταση του αέρα κατά την κίνηση της μπάλας
Για συνέχεια εδώ.

Να βρεθεί η μέγιστη γωνία.

Το σώμα μάζας m του σχήματος ισορροπεί ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή t=0 δύο παιδιά ασκούν δύο δυνάμεις. Ο πρώτος ασκεί μια πλάγια δύναμη F1 η οποία σχηματίζει με το οριζόντιο επίπεδο γωνία φ, ενώ ο δεύτερος μια οριζόντια δύναμη F2 μέτρου ίση 
Για συνέχεια εδώ. 

Δύο σώματα το ένα πάνω στο άλλο

Σώμα Α βρίσκεται ακουμπισμένο πάνω σε σώμα Β όπως στο σχήμα. Το σώμα Α έχει μάζα m ενώ το σώμα Β έχει μάζα Μ=2m. Ένα παιδί ασκεί μια οριζόντια δύναμη F στο σώμα Α. Ο συντελεστής οριακής στατικής τριβής (μ) μεταξύ των σωμάτων Α και Β είναι ίδιος με το συντελεστή οριακής στατικής τριβής μεταξύ του σώματος B και του δαπέδου
Για συνέχεια εδώ.

Χαρτί - ΒιβλίοΈνα βιβλίο μάζας Μ βρίσκεται ακίνητο πάνω σε ένα μακρύ τραπέζι, μεταξύ του τραπεζιού και του βιβλίου υπάρχει ένα χαρτί μάζας m=0,1M. Ο συντελεστής οριακής στατικής τριβής  μεταξύ του βιβλίου και του χαρτιού είναι ίδιος με αυτόν μεταξύ χαρτιού και τραπεζιού και ισούται με μ=0,1.  Ασκούμε στο χαρτί μια οριζόντια δύναμη F όπως στο σχήμα. 

Διαγώνισμα Α΄Λυκείου Δυναμική

Θέμα 1ο
1. Χαρακτηρίστε με Σ τις σωστές και με Λ τις λανθασμένες προτάσεις.
            α) Η δράση και η αντίδραση ασκούνται στο ίδιο σώμα και είναι αντίθετες.      Σ Λ
   β) Η δράση και η αντίδραση έχουν άθροισμα μηδέν.                                        Σ Λ
   γ) Η δράση και η αντίδραση έχουν την ίδια διεύθυνση.                                     Σ Λ
   δ) Η δράση και η αντίδραση έχουν πάντα το ίδιο μέτρο.                                              Σ Λ

Μονάδες 1

Κεκλιμένα επίπεδα σε κατακόρυφη ημικυκλική τροχιά

Σημειακό υλικό αντικείμενο ξεκινά χωρίς αρχική ταχύτητα από σημείο Α της κατακόρυφης διαμέτρου της ημικυκλικής τροχιάς ακτίνας r του σχήματος και μεταβαίνει με τη βοήθεια λείου κεκλιμένου επιπέδου σε ένα σημείο της περιφέρειας. Για τη μετάβαση αυτή χρησιμοποιούνται δυο λεία κεκλιμένα επίπεδα. Το πρώτο ακολουθεί τη διαδρομή ΑΒ ενώ το δεύτερο τη διαδρομή ΑΔ.

Ποια διαδρομή είναι πιο σύντομη;

Έστω μια κατακόρυφη ημικυκλική διαδρομή και ένα κεκλιμένο επίπεδο που οδηγεί από ένα σημείο Α της περιφέρειας της διαδρομής σε ένα σημείο Β το οποίο βρίσκεται σε κατώτερο οριζόντιο επίπεδο από το Α.  Αποδείξτε ότι ένα σημειακό αντικείμενο μεταβαίνει πιο γρήγορα με τη βοήθεια ενός κεκλιμένου επιπέδου το οποίο ξεκινά από το Α και μέσο ενός τυχαίου σημείου Γ της περιφέρειας φτάνει στο σημείο Β, παρά αν ακολουθήσει την απευθείας κεκλιμένη διαδρομή ΑΒ. Να υποθέσετε ότι δεν υπάρχουν τριβές και ότι στο σημείο Γ δεν μεταβάλλεται η ταχύτητα του αντικειμένου. 

Άσκηση Α Λυκείου