Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

Μερικές ερωτήσεις για μαθητές Α΄Λυκείου

Ερωτήσεις για μικρούς και όχι μόνο.
1. Είστε αρκετά δυνατοί. Μπορείτε να ασκήσετε στο αυτοκινητάκι δύναμη 100 Ν επί 2 δευτερόλεπτα και η δύναμη αυτή να είναι η μοναδική που δέχεται εκτός του βάρους και της κάθετης αντίδρασης ;

Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010

Ελεύθερη πτώση-Κατακόρυφη βολή. Φύλλο εργασίας.

Από το μπαλκόνι μιας ψηλής πολυκατοικίας σε ύψος από το έδαφος Η=45m, ο Αντώνης αφήνει να πέσει μια μικρή πέτρα. Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα, ενώ g=10m/s2.
i)   Πάρτε ένα κατακόρυφο άξονα yy΄ και θέσετε y=0 στην αρχική θέση της πέτρας. Θετική κατεύθυνση βολεύει να πάρετε αυτήν προς τα …………. (κάτω, πάνω)
ii)  Η κίνηση της πέτρας είναι ……………………………… με επιτάχυνση α=…………..
iii)  Με βάση τις προηγούμενες συμβάσεις  για την ταχύτητα και τη θέση της πέτρας, ισχύουν οι εξισώσεις:
υ=  ……………….   Και     y= ………………………….

Δείτε όλο το φύλλο εργασίας από εδώ.

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

1ος και 2ος Νόμος του Νεύτωνα - Διαδοχικές κινήσεις

Ένα μικρό σώμα μάζας m=2Kgηρεμεί σε λείο οριζόντιο 
δάπεδο. Στο διπλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της αλγεβρικής τιμής της δύναμης οριζόντιας διεύθυνσης, που ασκείται στο σώμα, από τη χρονική στιγμή
t = 0 έως τη χρονική στιγμή t = 13 s.
α) Να βρείτε τα είδη των κινήσεων που εκτελεί το σώμα εξηγώντας αναλυτικά τις απαντήσεις σας και να γράψετε για κάθε είδος κίνησης τους νόμους (α-t, υ-και x-t) που ισχύουν.
β) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της ταχύτητας του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο.
γ) Να υπολογίσετε τη συνολική μετατόπιση του σώματος, με δύο τρόπους.
δ) Να υπολογίσετε το συνολικό διάστημα που διανύεται καθώς και την τελική θέση του σώματος.
Θεωρείστε ότι το υλικό σημείο την t=0 βρίσκεται στη θέση xο=30 m.

Η απάντηση από ΕΔΩ

Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2010

Θεμελιώδης Νόμος της Μηχανικής. Ένα test.

Δύο παιδιά, ο Αντώνης (Α) και ο Βασίλης (Β), τραβάνε ένα κιβώτιο μάζας m=20kg, όπως στο σχήμα, ασκώντας του οριζόντιες δυνάμεις με μέτρα F1=40Ν και F2=30Ν. Το κιβώτιο αρχικά ήταν ακίνητο ενώ  το οριζόντιο επίπεδο είναι λείο.
i)       Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του κιβωτίου και την ταχύτητά του μετά από χρόνο t1=10s.
ii)     Τη στιγμή t1 ο Αντώνης «εγκαταλείπει» την προσπάθεια (παύει να ασκεί δύναμη). Πόση είναι η ταχύτητα του κιβωτίου και πόσο απέχει από την αρχική του θέση Ο, τη στιγμή t2=12s;


Δείτε όλο το test από εδώ.

Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

2ος Νόμος του Νεύτωνα.

Τα δυο σώματα Γ και Δ του σχήματος με μάζες m1=1kg και m2=0,5kg αντίστοιχα, κινούνται κατακόρυφα προς τα πάνω με κοινή σταθερή επιτάχυνση α=2m/s2, με την επίδραση της δύναμης F, δεμένα στα άκρα ελατηρίου σταθεράς k=30Ν/m.
i)   Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στο Δ σώμα και να υπολογίστε τα μέτρα τους.
ii)  Να βρείτε την επιμήκυνση του ελατηρίου.
iii) Πόσο είναι το μέτρο της δύναμης F που ασκείται στο σώμα Γ;
iv) Αν κάποια στιγμή καταργηθεί η δύναμη F, να βρεθεί η επιτάχυνση κάθε σώματος αμέσως μετά.
Δίνεται g=10m/s2.

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Νόμοι του Νεύτωνα. Φύλλο εργασίας.

Σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν δυο σώματα Α και Β με μάζες m=1kg και Μ=3kg αντίστοιχα, τα οποία είναι δεμένα με νήμα, μήκους ℓ=1m. Ένα παιδί, κάποια στιγμή που θεωρούμε t=0, τραβάει μέσω ενός άλλου νήματος το σώμα Β, ασκώντας του οριζόντια δύναμη F=6Ν, όπως στο σχήμα.
1)   Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στα σώματα από το νήμα που τα συνδέει. Να λάβετε υπόψη σας ότι με ένα νήμα, μπορείτε μόνο να τραβήξετε ένα σώμα. Η δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα από ένα νήμα, ονομάζεται τάση του νήματος.
Κατεβάσετε όλο το φύλλο εργασίας από εδώ.

Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

Άλλο ένα ωριαίο διαγώνισμα στην Κινηματική.

Ένα αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή t=0 περνά από το σημείο Α κινούμενο με σταθερή ταχύτητα 10m/s για χρονικό διάστημα 4s, οπότε φτάνει στο σημείο Ο. Στη συνέχεια αποκτά σταθερή επιτάχυνση, μέχρι τη χρονική στιγμή t2=10s, όπου περνά από το σημείο Β έχοντας ταχύτητα 28m/s.
Θεωρείστε έναν άξονα x, όπως στο σχήμα, θέτοντας για το σημείο Ο,  x=0.
i)   Να βρεθεί η μετατόπισή του από το Α μέχρι το Ο, καθώς και η αρχική του θέση.
ii)  Πόση είναι η επιτάχυνση του αυτοκινήτου μεταξύ των θέσεων Ο και Β;
iii)  Να βρεθεί η απόσταση μεταξύ των σημείων Ο και Β;
iv)  Πόση είναι η συνολική μετατόπιση του αυτοκινήτου μέχρι τη στιγμή t2;
v)  Να χαράξετε στους παρακάτω άξονες τις γραφικές παραστάσεις της ταχύτητας και της θέσης του αυτοκινήτου σε συνάρτηση με το χρόνο.

Μπορείτε να κατεβάσετε όλο το διαγώνισμα σε Word.

Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

Ένα ωριαίο διαγώνισμα στην Κινηματική.

Ένα αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή t=0 περνά από το σημείο Ο κινούμενο ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα 15m/s. Μετά από χρονικό διάστημα 5s φτάνει στο σημείο Α. Στη συνέχεια αποκτά σταθερή επιτάχυνση,  οπότε περνά από το σημείο Β, τη χρονική στιγμή t2=10s, με ταχύτητα 5m/s.
Θεωρείστε έναν άξονα x, στη διεύθυνση της κίνηση, όπως στο σχήμα, θέτοντας για το σημείο Ο,  x=0.
i)   Να βρεθεί η μετατόπισή του από το Ο μέχρι το Α.
ii)  Πόση είναι η επιτάχυνση του αυτοκινήτου μεταξύ των θέσεων Α και Β;
iii) Πόση είναι η απόσταση μεταξύ των σημείων Α και Β.
iv) Να χαράξετε στους παρακάτω άξονες τις γραφικές παραστάσεις της ταχύτητας και της θέσης του αυτοκινήτου σε συνάρτηση με το χρόνο.

Δείτε όλο το διαγώνισμα από εδώ.

Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2010

Νόμος του Hooke- Δυνάμεις. Φύλλο εργασίας.

Δίνεται ότι η δύναμη που ασκεί το ελατήριο στο σώμα, έχει το ίδιο μέτρο και αντίθετη φορά με τη δύναμη που ασκεί το σώμα στο ελατήριο.
Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που ασκεί το σώμα στο ελατήριο και τη δύναμη που ασκεί το ελατήριο στο σώμα (Fελ) στα παρακάτω σχήματα, αν γνωρίζετε ότι το ελατήριο έχει σταθερά k=100Ν/m. Να σχεδιαστούν στο σχήμα οι παραπάνω δυνάμεις.

Μπορείτε να κατεβάσετε το φύλλο εργασίας από εδώ.

Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

Προσπέραση αυτοκινήτων. Ένα φύλλο εργασίας.

Με αφορμή μια προηγούμενη άσκηση, με το ίδιο θέμα, έκανα ένα φύλλο εργασίας για να το κάνω στην τάξη με στόχο να εξοικειωθούν οι μαθητές πάνω στις κινήσεις.

Μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

Προσπέραση αυτοκινήτων.

Ένα αυτοκίνητο Α κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή ταχύτητα υ1=22m/s. Σε μια στιγμή ο οδηγός του, βλέπει ένα άλλο αυτοκίνητο μπροστά του, που απέχει d=112m, να ξεκινά και να κινείται με σταθερή επιτάχυνση α2=2m/s2 προς την ίδια κατεύθυνση.
Ορίστε έναν άξονα x θέτοντας x=0 τη θέση του Α αυτοκινήτου, τη στιγμή που ξεκινά το Β αυτοκίνητο, για την οποία δεχθείτε ότι t=0.  
i)  Με βάση αυτό το σύστημα αναφοράς, ποιες είναι οι θέσεις των δύο αυτοκινήτων για t=0;
ii)  Να γράψετε την εξίσωση της κίνησης για κάθε αυτοκίνητο.
iii) Ποια η απόσταση των δύο αυτοκινήτων τη χρονική στιγμή t΄=4s;
iv)  Ποια χρονική στιγμή το Α αυτοκίνητο προσπερνά το Β και ποια το Β προσπερνά το Α;
v) Σε ποιες θέσεις βρίσκονται τα δύο αυτοκίνητα τις παραπάνω στιγμές;
vi) Να κάνετε τα διαγράμματα της θέσης κάθε αυτοκινήτου σε συνάρτηση με το χρόνο στους ίδιους άξονες.

Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010

Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση.Ένα φύλλο εργασίας.

Ένα φύλλο εργασίας πάνω στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. Μπορεί να αλλάζει κατεύθυνση κίνησης ένα σώμα το οποίο έχει σταθερή επιτάχυνση; Και πώς δουλεύουμε στην περίπτωση αυτή; Η εξίσωση κίνησης που έχουμε διδάξει ισχύει για όλη την κίνηση ή πρέπει να σπάσουμε την κίνηση σε μια επιβραδυνόμενη και σε μια επιταχυνόμενη; Η επιταχυνόμενη είναι αυτή με θετική επιτάχυνση; Είναι σωστό αυτό;

            
Μπορείτε να το κατεβάσετε σε Word.

Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010

Τί κίνηση εκτελεί το σώμα


Μικρό σώμα κινείται σε ευθύγραμμο δρόμo και τη χρονική στιγμή t=0 διέρχεται από το σημείο x=0 ταχύτητα μέτρου 5m/s κινούμενο κατά την αρνητική φορά.
Να προσδιορίσετε το είδος της κίνησης του μικρού σώματος αν γνωρίζετε ότι αυτή μπορεί να είναι είτε ομαλή, είτε ομαλά επιταχυνόμενη, είτε ομαλά επιβραδυνόμενη και ότι το σώμα, χωρίς να αλλάξει φορά κίνησης, την χρονική στιγμή t1=4s βρίσκεται σε σημείο που απέχει από το Ο απόσταση:
i) 16m ii) 20m


Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Ένα test.

Ένα αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή ταχύτητα και στο παρακάτω σχήμα έχουμε σχεδιάσει τον άξονα x που χρησιμοποιούμε για τη μελέτη της κίνησης, καθώς και κάποιες πληροφορίες της κίνησης.
i)  Η αρχική θέση του αυτοκινήτου είναι x0=………….. ενώ τη στιγμή t1=4s  βρίσκεται στη θέση  …………
ii)  Υπολογίστε τη μετατόπιση του αυτοκινήτου από 0-4s.
iii)  Να βρεθεί η ταχύτητα του αυτοκινήτου.
iv)  Σε ποια θέση θα βρίσκεται το αυτοκίνητο…

Μπορείτε να κατεβάσετε όλο το test από εδώ.

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2010

Η επιτάχυνση στην ευθύγραμμη κίνηση. Φύλλο εργασίας.

Ένα φύλλο εργασίας που στόχο έχει να βοηθήσει το μαθητή στην κατανόηση του μεγέθους "επιτάχυνση" σε μια ευθύγραμμη κίνηση. Να γίνει ικανός να υπολογίζει επιταχύνσεις, αλλά και να μπορεί να τις συνδέει με τη μεταβολή της ταχύτητας. Υπάρχει αρκετά διαδεδομένη η αντίληψη ότι θετική επιτάχυνση συνεπάγεται επιταχυνόμενη κίνηση και αντίστροφα αρνητική επιτάχυνση, επιβραδυνόμενη, πράγμα ουδόλως σωστό. Αλλά πολύ συχνά διδάσκουμε τους μαθητές μας ότι ένα σώμα μπορεί να έχει επιβράδυνση. Και στο θέμα αυτό, έχω διατυπώσει κατά το παρελθόν την διαφωνία μου, όπως εδώ. Μπορούμε λοιπόν να οδηγήσουμε μέσα από παραδείγματα το μαθητή στο σωστό δρόμο; Ας προσπαθήσουμε.


Μπορείτε να κατεβάσετε το φύλλο εργασίας από εδώ.

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

Η εξίσωση κίνησης

A Λυκείου / Η εξίσωση κίνησης

Τι ακριβώς είναι η η θέση ( διάνυσμα θέσης), πως βρίσκουμε την εξίσωση κίνησης ( εξίσωση θέσης - χρόνου) στις ευθύγραμμες κινήσεις, πως χρησιμοποιούνται αυτές οι εξισώσεις; Μερικά από τα ερωτήματα που ίσως απαντηθούν από την παρουσίαση σε Power point που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2010

Εφαρμογή 2. σελ.57


Εφαρμογή σελ. 45.

Δύο αυτοκίνητα Α, Β κινούνται ευθύγραμμα  και ομαλά σε ένα τμήμα της εθνικής οδού Πατρών-Πύργου με ταχύτητες 80km/h και 100km/h αντίστοιχα.  Κάποια χρονική στιγμή το αυτοκίνητο Β απέχει από το προπορευόμενο αυτοκίνητο Α 100m και στη συνέχεια το προσπερνά.
α)  Μετά από πόσο χρόνο τα αυτοκίνητα θα απέχουν πάλι 100m;
β)  Πόσο θα έχει μετατοπιστεί κάθε αυτοκίνητο όταν απέχουν πάλι 100m;


Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

Άσκηση 11 κεφ 1.2. Δύο λύσεις.

Δύο σώματα με μάζες m1=1kg και m2=3kg ηρεμούν σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Η μεταξύ τους απόσταση είναι 10m. Στα σώματα επενεργούν ταυτόχρονα ομόρροπες δυνάμεις F1=4Ν και F2=15Ν αντίστοιχα, όπως φαίνεται στην εικόνα.
Α. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση κάθε σώματος.
Β. Μετά από πόσο χρόνο το σώμα μάζας m2 θα προηγείται του άλλου κατά 18m;

Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010

Συνάντηση δύο κινητών σε κατακόρυφη βολή.

Ή βρείτε μια εύκολη μέθοδο για τη λύση….

Από το έδαφος εκτοξεύεται σε μια στιγμή κατακόρυφα μια μικρή πέτρα Α, με αρχική ταχύτητα υ01=20m/s. Μετά από 1s, εκτοξεύεται από το ίδιο σημείο, επίσης κατακόρυφα, μια δεύτερη πέτρα με αρχική ταχύτητα υ02=17,5m/s.
i)       Σε πόσο χρόνο οι δυο πέτρες θα συγκρουσθούν;
ii)      Σε πόσο ύψος από το έδαφος θα συμβεί αυτό;
iii)    Να βρεθούν οι ταχύτητες τη στιγμή της σύγκρουσης.
Δίνεται g=10m/s2.

Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2010

Διάγραμμα συνάντησης δύο κινητών. Φύλλο εργασίας.

Ποιες πληροφορίες μπορούμε να αντλήσουμε, από ένα διάγραμμα x-t της ευθύγραμμης κίνησης δύο κινητών; Πόσο εύκολα μεταφράζονται αυτό που βλέπει ένας μαθητής σε ένα διάγραμμα σε θέσεις πάνω σε έναν άξονα; Μπορούμε δουλεύοντας μόνο με ένα διάγραμμα θέσης για την συνάντηση δύο κινητών, να αντλούμε άλλες πληροφορίες; Είναι δύσκολη διαδικασία; Μήπως πρέπει να αποφεύγεται αυτός ο τρόπος δουλειάς επειδή είναι δύσκολος;
Ένα φύλλο εργασίας που μπορεί να δείξει τον τρόπο δουλειάς και να οδηγήσει βήμα-βήμα τους μαθητές μας, επιλύνοντας ένα πρόβλημα, όχι εύκολο, αλλά με ένα τρόπο συνεπή στα όσα του διδάσκουμε. Και πάνω απ΄όλα βέβαια ένα φύλλο εργασίας, για εμπέδωση των εννοιών θέση  - μετατόπιση -ταχύτητα.
Μπορείτε να το κατεβάσετε σε Word από εδώ.

Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010

Συνάντηση δύο κινητών. Φύλλο εργασίας

Ένα φύλλο εργασίας που θέλει να οδηγήσει τους μαθητές, ώστε με ένα συγκεκριμένο τρόπο δουλειάς, εφαρμόζοντας τη θεωρία τους, να μπορούν να επιλύσουν ένα πρόβλημα συνάντησης δύο κινουμένων σωμάτων.
Από δύο σημεία Α και Β ενός ευθύγραμμου δρόμου που απέχουν 2000m ξεκινούν ταυτόχρονα δύο αυτοκίνητα, τα οποία κινούνται το ένα προς το άλλο με ταχύτητες μέτρων 8m/s και 12m/s αντίστοιχα, όπως στο σχήμα.
Μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2010

Εξισώσεις κίνησης για δύο κινητά

Δύο κινητά την χρονική στιγμή t0=0 περνούν από τα σημεία Α και Β με xΑ=-8m και xΒ= + 17m και κινούνται με σταθερές ταχύτητες μέτρων υΑ=2m/s και υΒ=3m/s, όπως στο σχήμα.
i)       Να βρεθούν οι εξισώσεις κίνησης για τα δύο κινητά.
ii)      Ποια χρονική στιγμή τα δύο κινητά θα συναντηθούν;
iii)    Ποια η θέση της συνάντησης;
iv)   Ποια η αλγεβρική τιμή της μετατόπισης κάθε κινητού;

Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2010

Διαγράμματα στις κινήσεις. Φύλλο εργασίας

Ένα φύλλο εργασίας πάνω σε διαγράμματα θέσης-χρόνου και   ταχύτητας χρόνου, στις ευθύγραμμες κινήσεις. Τι πληροφορίες μπορούμε να αντλήσουμε;

Πώς δουλεύουμε χρησιμοποιώντας άξονα x.

Πόσο εύκολα ένας μαθητής συνδυάζει  ένα πρόβλημα, με τις τιμές της θέσης ενός κινούμενου σώματος, πάνω σε έναν άξονα χ; Μήπως ακούγοντας στην παράδοση αλλά και διαβάζοντας στη θεωρία, για κίνηση ενός υλικού σημείου πάνω στον άξονα χ, του φαίνονται όλα τόσο αφηρημένα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τα εφαρμόσει ακόμη και σε ένα απλό πρακτικό πρόβλημα;
Ένα φύλλο εργασίας, που ελπίζω να τον βοηθήσει να κατανοήσει ότι:
1) Αυτός πρέπει να επιλέξει και να σχεδιάσει ένα κατάλληλο σύστημα, ορίζοντας τον άξονα.
2) Υπάρχει ελευθερία στην επιλογή του άξονα, αν και κάποιες επιλογές είναι περισσότερο βολικές από κάποιες άλλες.
3) Σε κάθε περίπτωση όμως, τα μεγέθη που συνδέονται με την κίνηση, όπως ταχύτητα - μετατόπιση, δεν εξαρτώνται από το σύστημα αναφοράς που χρησιμοποιούμε.

Πώς δουλεύουμε χρησιμοποιώντας  άξονα x;

Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2010

Θέση - μετατόπιση. Φύλλο εργασίας.

Αναρτώ ένα φύλλο εργασίας που στόχο έχει να κάνει ικανούς τους μαθητές μας να βρίσκουν τη θέση και να μπορούν να υπολογίσουν τη μετατόπιση κατά τη μελέτη μιας κίνησης, όπως και να ξεκαθαρίσουν τις διαφορές μεταξύ της μετατόπισης και του διαστήματος.


Θέση - μετατόπιση

Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010

Καταδίωξη αλεπούς

Ένας σκύλος κυνηγά μια αλεπού. Κάποια στιγμή η απόσταση μεταξύ τους είναι ίση με 84 πηδήματα της αλεπούς. Πόσα πηδήματα θα πρέπει να κάνει ο σκύλος για να φτάσει την αλεπού αν γνωρίζουμε ότι 4 πηδήματα σκύλου ισοδυναμούν με 9 πηδήματα αλεπούς και ότι όταν ο σκύλος κάνει 6 πηδήματα η αλεπού κάνει 10 . (Να θεωρήσετε ότι κινούνται πάνω στην ίδια ευθεία με σταθερές ταχύτητες).
(Η άσκηση αυτή ανήκει στη συλλογή των προτεινόμενων προβλημάτων του μαθήματος "Εφαρμοσμένη Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ" που διδάσκεται στο Παιδαγωγικό τμήμα Ρόδου).

Απάντηση

Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010

Θέματα Εξετάσεων Φυσική Α΄ Τάξης.

Τα σημερινά θέματα που βάλαμε στο σχολείο μας.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ
ΤΑΞΗ Α΄
ΘΕΜΑ 1°:
A)  Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις    1 – 3  και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1)       Ένα αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή ταχύτητα.
i)       Δεν ασκείται καμία δύναμη στο αυτοκίνητο.
ii)      Η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο αυτοκίνητο έχει αντίθετη  φορά από την ταχύτητα του αυτοκινήτου
iii)    Η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο αυτοκίνητο είναι μηδέν.
iv)   Η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο αυτοκίνητο έχει τη φορά της ταχύτητας του αυτοκινήτου.
2)       Ένα παιδί κάθεται σε μια καρέκλα. Η αντίδραση της δύναμης του βάρους του είναι η δύναμη που ασκείται από το παιδί:
i)       Στην καρέκλα.
ii)      Στη Γη.
iii)    Στην ατμόσφαιρα.
iv)   Στο έδαφος.

Δείτε όλα τα θέματα σε pdf.

Δευτέρα, 24 Μαΐου 2010

Ποια η κατεύθυνση της τριβής;

Το σώμα Σ βρίσκεται πάνω σε μια σανίδα, η οποία κινείται οριζόντια με επιτάχυνση α=3m/s2, με την επίδραση κατάλληλης δύναμης F, όπως στο σχήμα. Το σώμα κινείται μαζί με την σανίδα.
α)   Σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα Σ.
β)   Ποιος ο ελάχιστος συντελεστής στατικής οριακής τριβής μεταξύ σώματος και σανίδας, για να μπορεί το σώμα Σ να κινείται μαζί με την σανίδα;

Τριβή και Νόμοι του Νεύτωνα


Τα σώματα Α και Β με ίσα βάρη Β12=200Ν βρίσκονται στο ίδιο κεκλιμένο επίπεδο. Το Α ηρεμεί ενώ το Β κατεβαίνει κατά μήκος του επιπέδου με σταθερή ταχύτητα.
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή ως λανθασμένες και οι λανθασμένες προτάσεις να διατυπωθούν ξανά, ώστε να εκφράζουν σωστό περιεχόμενο.
i)   Το επίπεδο δέχεται από τα σώματα τα βάρη τους. Οπότε και από τα δύο σώματα δέχεται ίσες δυνάμεις 200Ν.
ii)  Το σώμα Α δέχεται μεγαλύτερη τριβή από το επίπεδο, από την δύναμη που δέχεται το Β, αφού η τριβή στο Α είναι στατική, ενώ στο Β τριβή ολίσθησης.

Απόσταση των σωμάτων μόλις κοπεί το νήμα.

Τα σώματα Α και Β του σχήματος έχουν ίσες μάζες m1=m2=2kg και ηρεμούν σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζουν συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,2, δεμένα στα άκρα νήματος μήκους L=1m. Για t=0 ασκούμε στο Α σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F=12Ν. Τη χρονική στιγμή t1=3s το νήμα που συνδέει τα δύο σώματα κόβεται ενώ η δύναμη F συνεχίζει να ασκείται στο σώμα Α.
i)   Ποια η ταχύτητα των δύο σωμάτων τη στιγμή t1;
ii)  Πόσο απέχουν τα δύο σώματα τη χρονική στιγμή t2=8s;
Δίνεται g=10m/s2.

Πέμπτη, 20 Μαΐου 2010

Συντηρητικές και μη δυνάμεις.

Ένα σώμα μάζας 2kg εκτοξεύεται από την βάση ενός κεκλιμένου επιπέδου κλίσεως θ=30° με αρχική κινητική ενέργεια Κ=36J. Το σώμα δέχεται τριβή από το επίπεδο ίση με Τ=2Ν.
α)   Ποια η αρχική ταχύτητα εκτόξευσης;
β)   Πόσο διάστημα διανύει το σώμα μέχρι να σταματήσει στιγμιαία;
γ)   Να υπολογίστε την κινητική ενέργεια με την οποία το σώμα επιστρέφει στη βάση του επιπέδου.
Δίνεται g=10m/s2 και ημθ= ½

Έργο βάρους και Μηχανική Ενέργεια

Μια μπάλα μάζας m=0,4kg εκτοξεύεται πλάγια με αρχική ταχύτητα υ0=10m/s, από το σημείο Α σε ύψος από το έδαφος h=15m, όπως στο σχήμα.
Μετά από λίγο φτάνει με ταχύτητα υ1=6m/s στο σημείο Κ της τροχιάς του.
i)    Πόσο απέχει από το έδαφος το σημείο Κ.
ii)   Πόσο είναι το έργο του βάρους στη διαδρομή ΑΚ;
iii)   Με ποια ταχύτητα φτάνει η μπάλα στο έδαφος;
iv)   Αν από το σημείο Α εκτοξευόταν η μπάλα κατακόρυφα προς τα πάνω με την ίδια αρχική ταχύτητα, με ποια ταχύτητα θα έφτανε στο έδαφος;
      Δίνεται g=10m/s2 ενώ η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα.