Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

Μερικές ερωτήσεις για μαθητές Α΄Λυκείου

Ερωτήσεις για μικρούς και όχι μόνο.
1. Είστε αρκετά δυνατοί. Μπορείτε να ασκήσετε στο αυτοκινητάκι δύναμη 100 Ν επί 2 δευτερόλεπτα και η δύναμη αυτή να είναι η μοναδική που δέχεται εκτός του βάρους και της κάθετης αντίδρασης ;

Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010

Ελεύθερη πτώση-Κατακόρυφη βολή. Φύλλο εργασίας.

Από το μπαλκόνι μιας ψηλής πολυκατοικίας σε ύψος από το έδαφος Η=45m, ο Αντώνης αφήνει να πέσει μια μικρή πέτρα. Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα, ενώ g=10m/s2.
i)   Πάρτε ένα κατακόρυφο άξονα yy΄ και θέσετε y=0 στην αρχική θέση της πέτρας. Θετική κατεύθυνση βολεύει να πάρετε αυτήν προς τα …………. (κάτω, πάνω)
ii)  Η κίνηση της πέτρας είναι ……………………………… με επιτάχυνση α=…………..
iii)  Με βάση τις προηγούμενες συμβάσεις  για την ταχύτητα και τη θέση της πέτρας, ισχύουν οι εξισώσεις:
υ=  ……………….   Και     y= ………………………….

Δείτε όλο το φύλλο εργασίας από εδώ.

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

1ος και 2ος Νόμος του Νεύτωνα - Διαδοχικές κινήσεις

Ένα μικρό σώμα μάζας m=2Kgηρεμεί σε λείο οριζόντιο 
δάπεδο. Στο διπλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της αλγεβρικής τιμής της δύναμης οριζόντιας διεύθυνσης, που ασκείται στο σώμα, από τη χρονική στιγμή
t = 0 έως τη χρονική στιγμή t = 13 s.
α) Να βρείτε τα είδη των κινήσεων που εκτελεί το σώμα εξηγώντας αναλυτικά τις απαντήσεις σας και να γράψετε για κάθε είδος κίνησης τους νόμους (α-t, υ-και x-t) που ισχύουν.
β) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της ταχύτητας του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο.
γ) Να υπολογίσετε τη συνολική μετατόπιση του σώματος, με δύο τρόπους.
δ) Να υπολογίσετε το συνολικό διάστημα που διανύεται καθώς και την τελική θέση του σώματος.
Θεωρείστε ότι το υλικό σημείο την t=0 βρίσκεται στη θέση xο=30 m.

Η απάντηση από ΕΔΩ

Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2010

Θεμελιώδης Νόμος της Μηχανικής. Ένα test.

Δύο παιδιά, ο Αντώνης (Α) και ο Βασίλης (Β), τραβάνε ένα κιβώτιο μάζας m=20kg, όπως στο σχήμα, ασκώντας του οριζόντιες δυνάμεις με μέτρα F1=40Ν και F2=30Ν. Το κιβώτιο αρχικά ήταν ακίνητο ενώ  το οριζόντιο επίπεδο είναι λείο.
i)       Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του κιβωτίου και την ταχύτητά του μετά από χρόνο t1=10s.
ii)     Τη στιγμή t1 ο Αντώνης «εγκαταλείπει» την προσπάθεια (παύει να ασκεί δύναμη). Πόση είναι η ταχύτητα του κιβωτίου και πόσο απέχει από την αρχική του θέση Ο, τη στιγμή t2=12s;


Δείτε όλο το test από εδώ.

Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

2ος Νόμος του Νεύτωνα.

Τα δυο σώματα Γ και Δ του σχήματος με μάζες m1=1kg και m2=0,5kg αντίστοιχα, κινούνται κατακόρυφα προς τα πάνω με κοινή σταθερή επιτάχυνση α=2m/s2, με την επίδραση της δύναμης F, δεμένα στα άκρα ελατηρίου σταθεράς k=30Ν/m.
i)   Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στο Δ σώμα και να υπολογίστε τα μέτρα τους.
ii)  Να βρείτε την επιμήκυνση του ελατηρίου.
iii) Πόσο είναι το μέτρο της δύναμης F που ασκείται στο σώμα Γ;
iv) Αν κάποια στιγμή καταργηθεί η δύναμη F, να βρεθεί η επιτάχυνση κάθε σώματος αμέσως μετά.
Δίνεται g=10m/s2.