Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

2ος Νόμος του Νεύτωνα.

Τα δυο σώματα Γ και Δ του σχήματος με μάζες m1=1kg και m2=0,5kg αντίστοιχα, κινούνται κατακόρυφα προς τα πάνω με κοινή σταθερή επιτάχυνση α=2m/s2, με την επίδραση της δύναμης F, δεμένα στα άκρα ελατηρίου σταθεράς k=30Ν/m.
i)   Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στο Δ σώμα και να υπολογίστε τα μέτρα τους.
ii)  Να βρείτε την επιμήκυνση του ελατηρίου.
iii) Πόσο είναι το μέτρο της δύναμης F που ασκείται στο σώμα Γ;
iv) Αν κάποια στιγμή καταργηθεί η δύναμη F, να βρεθεί η επιτάχυνση κάθε σώματος αμέσως μετά.
Δίνεται g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου