Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Νόμοι του Νεύτωνα. Φύλλο εργασίας.

Σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν δυο σώματα Α και Β με μάζες m=1kg και Μ=3kg αντίστοιχα, τα οποία είναι δεμένα με νήμα, μήκους ℓ=1m. Ένα παιδί, κάποια στιγμή που θεωρούμε t=0, τραβάει μέσω ενός άλλου νήματος το σώμα Β, ασκώντας του οριζόντια δύναμη F=6Ν, όπως στο σχήμα.
1)   Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στα σώματα από το νήμα που τα συνδέει. Να λάβετε υπόψη σας ότι με ένα νήμα, μπορείτε μόνο να τραβήξετε ένα σώμα. Η δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα από ένα νήμα, ονομάζεται τάση του νήματος.
Κατεβάσετε όλο το φύλλο εργασίας από εδώ.

Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

Άλλο ένα ωριαίο διαγώνισμα στην Κινηματική.

Ένα αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή t=0 περνά από το σημείο Α κινούμενο με σταθερή ταχύτητα 10m/s για χρονικό διάστημα 4s, οπότε φτάνει στο σημείο Ο. Στη συνέχεια αποκτά σταθερή επιτάχυνση, μέχρι τη χρονική στιγμή t2=10s, όπου περνά από το σημείο Β έχοντας ταχύτητα 28m/s.
Θεωρείστε έναν άξονα x, όπως στο σχήμα, θέτοντας για το σημείο Ο,  x=0.
i)   Να βρεθεί η μετατόπισή του από το Α μέχρι το Ο, καθώς και η αρχική του θέση.
ii)  Πόση είναι η επιτάχυνση του αυτοκινήτου μεταξύ των θέσεων Ο και Β;
iii)  Να βρεθεί η απόσταση μεταξύ των σημείων Ο και Β;
iv)  Πόση είναι η συνολική μετατόπιση του αυτοκινήτου μέχρι τη στιγμή t2;
v)  Να χαράξετε στους παρακάτω άξονες τις γραφικές παραστάσεις της ταχύτητας και της θέσης του αυτοκινήτου σε συνάρτηση με το χρόνο.

Μπορείτε να κατεβάσετε όλο το διαγώνισμα σε Word.

Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

Ένα ωριαίο διαγώνισμα στην Κινηματική.

Ένα αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή t=0 περνά από το σημείο Ο κινούμενο ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα 15m/s. Μετά από χρονικό διάστημα 5s φτάνει στο σημείο Α. Στη συνέχεια αποκτά σταθερή επιτάχυνση,  οπότε περνά από το σημείο Β, τη χρονική στιγμή t2=10s, με ταχύτητα 5m/s.
Θεωρείστε έναν άξονα x, στη διεύθυνση της κίνηση, όπως στο σχήμα, θέτοντας για το σημείο Ο,  x=0.
i)   Να βρεθεί η μετατόπισή του από το Ο μέχρι το Α.
ii)  Πόση είναι η επιτάχυνση του αυτοκινήτου μεταξύ των θέσεων Α και Β;
iii) Πόση είναι η απόσταση μεταξύ των σημείων Α και Β.
iv) Να χαράξετε στους παρακάτω άξονες τις γραφικές παραστάσεις της ταχύτητας και της θέσης του αυτοκινήτου σε συνάρτηση με το χρόνο.

Δείτε όλο το διαγώνισμα από εδώ.

Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2010

Νόμος του Hooke- Δυνάμεις. Φύλλο εργασίας.

Δίνεται ότι η δύναμη που ασκεί το ελατήριο στο σώμα, έχει το ίδιο μέτρο και αντίθετη φορά με τη δύναμη που ασκεί το σώμα στο ελατήριο.
Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που ασκεί το σώμα στο ελατήριο και τη δύναμη που ασκεί το ελατήριο στο σώμα (Fελ) στα παρακάτω σχήματα, αν γνωρίζετε ότι το ελατήριο έχει σταθερά k=100Ν/m. Να σχεδιαστούν στο σχήμα οι παραπάνω δυνάμεις.

Μπορείτε να κατεβάσετε το φύλλο εργασίας από εδώ.