Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010

Θεώρημα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας. ΘΜΚΕ.

Ένα σώμα μάζας m=2kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή δέχεται την επίδραση οριζόντιας δύναμης, το μέτρο της οποίας μεταβάλλεται όπως στο σχήμα.
 Στη θέση που μηδενίζεται η δύναμη, το σώμα έχει ταχύτητα υ=6m/s. Να βρεθεί ο συντελεστής τριβής μεταξύ σώματος και επιπέδου. g=10m/s2.

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου