Σάββατο, 10 Απριλίου 2010

Πιο σύντομα, πιο γρήγορα.

Δυο αντικείμενα ίσων μαζών, το Α1 και το Α2 αφήνονται ταυτόχρονα από το ίδιο ύψος να ολισθήσουν σε δυο διαφορετικά κεκλιμένα επίπεδα με γωνίες κλίσης 30° και 45° αντίστοιχα. Αν η τριβή θεωρηθεί αμελητέα, ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;
  1. Η κινητική ενέργεια που έχει το σώμα Α1 όταν φτάνει στο έδαφος είναι ίση με την κινητική ενέργεια που έχει το σώμα Α2 όταν φτάνει στο έδαφος.
  2. Το Α2 φτάνει στο έδαφος πριν από το Α1.
  3. Την ίδια χρονική στιγμή τα δυο αντικείμενα έχουν πάντα την ίδια δυναμική ενέργεια ως προς το έδαφος.
  4. Η ταχύτητα με την οποία το Α1 φτάνει στο έδαφος είναι ίση κατά μέτρο με την ταχύτητα με την οποία το Α2 φτάνει στο έδαφος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου