Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010

Κινητική ενέργεια και Έργο.

Ένα σώμα ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή δέχεται την επίδραση μιας οριζόντιας δύναμης, το μέτρο της οποίας μεταβάλλεται όπως στο διάγραμμα.
Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λαθεμένες;
i) Από την αρχική θέση μέχρι τη θέση x=6m η κινητική ενέργεια του σώματος αυξάνεται.
ii) Η κινητική ενέργεια του σώματος όταν φτάνει στη θέση x=6m είναι ίση με 48J.
iii) Μεταξύ των θέσεων x1=6m και x2=10m η κινητική ενέργεια του σώματος μειώνεται.
iv) Μεταξύ των θέσεων x1=6m και x2=10m το σώμα επιβραδύνεται.
v) Το σώμα σταματά την κίνησή του μόλις μετατοπισθεί κατά 10m.
vi) Η τελική κινητική ενέργεια του σώματος είναι ίση με 64J.
vii) Από 0-6m η κινητική ενέργεια του σώματος αυξάνεται με σταθερό ρυθμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου