Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

Βρείτε τον συντελεστή τριβής συμπληρώνοντας τα κενά


Ένας άνθρωπος τραβά ένα κιβώτιο με μάζα 10 kg. Η δύναμη από τον άνθρωπο στο κιβώτιο σχηματίζει γωνία 450 με το οριζόντιο δάπεδο. Το κιβώτιο σύρεται κινούμενο προς τα δεξιά πάνω στο τραχύ δάπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής μ. Η γραφική παράσταση ταχύτητας-χρόνου για την κίνησή του παρατίθεται στο διπλανό γράφημα ταχύτητας χρόνου. (Θεωρείστε στον οριζόντιο άξονα θετική την κατεύθυνση προς τα δεξιά και στον κατακόρυφο άξονα θετική την κατεύθυνση προς τα πάνω). Αξιοποιείστε τον δεύτερο νόμο του Newton και τις γνώσεις σας για την ανάλυση διανύσματος για να συμπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω σχήμα. Δίνεται η επιτάχυνση λόγω της βαρύτητας g=10m/s2. Χρησιμοποιήστε κομπιουτεράκι όπου χρειαστεί.


Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Συμπληρώστε τα κενά


Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα δεδομένα ταχύτητας-χρόνου για ένα προς τα δεξιά κινούμενο κιβώτιο με μάζα 10kg το οποίο εκτοξεύσαμε και ολισθαίνει πάνω  σε οριζόντιο επίπεδο. Χρησιμοποιήστε αυτή την πληροφορία για να συμπληρώσετε τα κενά στο ακόλουθο σχήμα. (Θεωρείστε στον οριζόντιο άξονα θετική την κατεύθυνση προς τα δεξιά και στον κατακόρυφο άξονα θετική την κατεύθυνση προς τα πάνω).  Οι αντιστάσεις από τον αέρα θεωρούνται αμελητέες και η επιτάχυνση λόγω της βαρύτητας g=10m/s2.