Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2009

Έργο και Ενέργεια.

Ένας εργάτης σπρώχνει ένα κιβώτιο σε οριζόντιο δάπεδο με το όποιο παρουσιάζει τριβή. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές, και ποιες λανθασμένες;

i) Το έργο της τριβής είναι ίσο με την παραγόμενη θερμική ενέργεια.

ii) Το έργο της δύναμης που ασκεί ο εργάτης είναι ίσο με την κινητική ενέργεια του κιβώτιου.

iii) Η αύξηση της κινητικής ενέργειας είναι ίση με το έργο της συνισταμένης των δυνάμεων.

iv) Το έργο της συνισταμένης των δυνάμεων είναι ίσο με την παραγόμενη θερμική ενέργεια.

v) Η ενέργεια που προσφέρει εργάτης στο κιβώτιο είναι ίση με το έργο της συνισταμένης των δυνάμεων.

vi) Η μείωση της χημικής ενέργειας του εργάτη είναι ίση με το έργο της δύναμης που ασκεί ο εργάτης στο κιβώτιο.

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου