Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2009

Παγκόσμια έλξη.

Στο σχήμα δίνεται ένα σώμα στις θέσεις Α και Γ πάνω στην επιφάνεια της Γης, την οποία θεωρούμε ομογενή σφαίρα.
α) Σχεδιάστε την δύναμη που δέχεται το σώμα από τη Γη.
γ) Γιατί δεν «πέφτει» το σώμα στη θέση Γ;
Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου