Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2009

Κίνηση συστήματος σωμάτων.


Τα σώματα Α και Β με μάζες m1=2kg και m2=1kg αντίστοιχα, είναι κολλημένα στο έδαφος. Για t=0 ασκούμε στο σώμα Α μια κατακόρυφη δύναμη F=36Ν. Τη χρονική στιγμή t1=5s το σώμα Β αποσπάται και τα δύο σώματα κινούνται ανεξάρτητα.
1) Από 0-5s:
α) Τα σώματα κινούνται προς τα πάνω με επιτάχυνση α=12m/s2.
β) Τα σώματα κινούνται προς τα πάνω με επιτάχυνση α=10m/s2.
γ) Τα σώματα κινούνται προς τα πάνω με επιτάχυνση α= 2m/s2.
δ) Τα σώματα κινούνται προς τα πάνω με σταθερή ταχύτητα.

2) Ποια η ταχύτητα των σωμάτων τη στιγμή που αποσπάται το σώμα Β και σε ποιο ύψος βρίσκονται;
3) Το σώμα Β μετά την αποκόλλησή του:
α) θα κινηθεί προς τα κάτω με επιτάχυνση g.
β) θα κινηθεί προς τα κάτω εκτελώντας ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.
γ) το σώμα Β θα συνεχίσει να κινείται προς τα πάνω για 1sec ακόμη.
4) Πόσο απέχουν τα δύο σώματα μεταξύ τους τη χρονική στιγμή t2=8s;
5) Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα δίνει το ύψος από το έδαφος του σώματος Β;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου