Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

Μεταβλητή δύναμη και μέγιστη κινητική ενέργειαΈνα σώμα Σ ηρεμεί στη θέση x = 0 , πάνω σε τραχύ και ακλόνητο οριζόντιο επίπεδο. 
Το σώμα αυτό,  αρχίζει να κινείται , όταν  δέχεται οριζόντια δύναμη, της οποίας η γραφική παράσταση σε συνάρτηση με τη θέση x  του σώματος δίνεται στο σχήμα.
Να υπολογίσετε:
 i. Το έργο της δύναμης F, από x = 0 μέχρι x = 10m.
ii. Την τριβή ολίσθησης μεταξύ σώματος Σ  και οριζοντίου επιπέδου, αν το έργο της από x = 0  μέχρι x = 10 m  είναι WΤ = -100 J.
iii. Την μέγιστη κινητική ενέργεια που αποκτά το σώμα  Σ κατά την κίνησή του.
iv.  Τo μέτρο xολ  της  μετατόπισης  του σώματος Σ, από την θέση x = 0 μέχρι να σταματήσει.