Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

Ένα σύστημα σωμάτων και η τριβή.

Δίνεται το σύστημα των σωμάτων Α, Β και Σ, όπου το σώμαΑ, μάζας Μ=1,5kg, συνδέεται με αβαρές νήμα, μέσω αβαρούς τροχαλίας με το σώμα Σ, μάζας m=0,5kg. Τα σώματα ηρεμούν.
i)   Να αποδείξτε ότι το σώμα Α δεν δέχεται δύναμη τριβής από το σώμα Β.
ii)  Να βρεθεί το μέτρο της τριβής που ασκείται στο Α σώμα από το τραπέζι.
iii) Σε μια στιγμή αφαιρούμε το σώμα Β, οπότε το σώμα Σ πέφτει και φτάνει στο έδαφος με ταχύτητα υ1=0,8m/s, όπου και σταματά. Αν αρχικά το Σ βρισκόταν σε ύψος h=0,32m από το έδαφος, να βρεθούν:
α) Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος Α και του τραπεζιού.
β) Η συνολική απόσταση που διανύει το Α σώμα πάνω στο τραπέζι μέχρι να σταματήσει.
Δίνεται g=10m/s2.

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

Ερωτήσεις στις τριβές.

Πιέζοντας ένα κουτί με το δάκτυλό μας το κρατάμε σε επαφή με έναν κατακόρυφο τοίχο, ασκώντας του οριζόντια δύναμη F, όπως στο σχήμα.
i)  Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στο κουτί.
ii) Αν πιέσουμε λιγότερο το κουτί, μειώνοντας την δύναμη F που ασκούμε, το κουτί πέφτει. Μπορείτε να το ερμηνεύσετε;
Δείτε όλες τις ερωτήσεις με κλικ εδώ.

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Κίνηση σε κεκλιμένο επίπεδο.Ένα test.

Το σώμα Α του σχήματος, μάζας m=2kg, αφήνεται σε ένα σημείο λείου κεκλιμένου επιπέδου, από κάποιο ύψος h.
 Δίνεται η κλίση του επιπέδου θ=30° (ημθ= ½, συνθ=√3/2   και g=10m/s2.
i)  Να υπολογίστε το βάρος του σώματος Α.
ii) Να σχεδιάστε στο σχήμα τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα Α.
iii) Να αναλύσετε το βάρος και να βρείτε τις συνιστώσες του πάνω στους άξονες x και y που φαίνονται στο σχήμα.
iv) Να βρείτε (διεύθυνση φορά και μέτρο) τη δύναμη που ασκεί το σώμα Α στο κεκλιμένο επίπεδο.
v) Να υπολογίστε την επιτάχυνση του σώματος και την απόσταση που θα διανύσει σε χρονικό διάστημα 4s.
vi) Αν από το ίδιο ύψος ενός όμοιου κεκλιμένου επιπέδου, ταυτόχρονα με το σώμα Α, αφεθεί το σώμα Γ, μικρότερης μάζας, τότε:
α) Το σώμα Γ θα αποκτούσε μικρότερη επιτάχυνση
β) Πρώτο στη βάση του επιπέδου θα έφτανε το Α σώμα.
γ) Το  Γ θα ασκούσε μικρότερη δύναμη στο επίπεδο.
δ) Η κίνηση του σώματος Γ θα ήταν ευθύγραμμη ομαλή.
Χαρακτηρίστε τις παραπάνω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.
Μονάδες 2+1+4+3+6+4=20
Και σύντομες απαντήσεις.

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Θα ανασηκωθεί το σώμα;

Ή προσπαθώντας να διδάξουμε σύμφωνα με τις οδηγίες…
-------------------------------------
Ένα σώμα μάζας 1kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή ασκούμε πάνω του μια  δύναμη μέτρου 14Ν, η διεύθυνση της οποίας μπορεί να είναι όπως φαίνεται στα παρακάτω σχήματα.
i)  Στην περίπτωση του (α) σχήματος, πόση επιτάχυνση θα αποκτήσει το σώμα;
ii) Το σώμα στο (β)  σχήμα, όπου θ=30°:
α) θα κινηθεί οριζόντια  
β) θα κινηθεί στη διεύθυνση της δύναμης F,   
γ) θα κινηθεί σε άλλη διεύθυνση.
iii) Να υπολογιστεί η επιτάχυνση του σώματος στην περίπτωση του (β) σχήματος.
iv) Αν η δύναμη στο (γ) σχήμα σχηματίζει γωνία φ=60° με την οριζόντια  διεύθυνση, τότε το σώμα:
α) θα κινηθεί οριζόντια   ,
β) θα κινηθεί στη διεύθυνση της δύναμης F,   
γ) θα κινηθεί σε άλλη διεύθυνση.
Δίνεται g=10m/s2.

Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

Η απόσταση των σωμάτων μετά το κόψιμο του νήματος.

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν δυο σώματα Α και Β με μάζες m1=1kg και m2=3kg αντίστοιχα, δεμένα στα άκρα ενός οριζόντιου νήματος μήκους ℓ=1m, όπως φαίνεται στο σχήμα.
Κάποια στιγμή ασκούμε στο σώμα Β μια οριζόντια δύναμη μέτρου F=12Ν και τα σώματα κινούνται προς τα δεξιά.
i)  Να βρεθεί η τάση του νήματος.
ii) Σε μια στιγμή το νήμα που συνδέει τα δυο σώματα κόβεται. Ποια η απόσταση των δύο σωμάτων  2s  μετά τη στιγμή που κόπηκε το νήμα;

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

μια διδακτική προσέγγιση της έννοιας δύναμη


Τι θα` πρεπε επομένως να κάνουμε για να προσδιορίσουμε τη συνισταμένη δύο ομόροπων δυνάμεων;
Θα` πρεπε:
· να κρεμάσουμε, μέσω των δύο τροχαλιών, στα άκρα των νημάτων δύο σώματα με βάρη Β1 και Β2
· να σημειώσουμε τη θέση στην οποία θα φθάσει το ελεύθερο άκρο του ελατηρίου
· να ξεκρεμάσουμε τα δύο σώματα και …


προσέγγιση της έννοιας δύναμη...

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

Αντίσταση του αέρα και πτώση σώματος.

Αφήνουμε ένα σώμα ελεύθερο να πέσει από ορισμένο ύψος και στο διπλανό διάγραμμα δίνεται η ταχύτητά του σε συνάρτηση με το χρόνο.
i) Η κίνηση του σώματος είναι ελεύθερη πτώση.
ii) Στο σώμα ασκείται η αντίσταση του αέρα, μια σταθερή δύναμη αντίθετη της ταχύτητας.
iii) Τη χρονική στιγμή t3 η αντίσταση του αέρα έχει το ίδιο μέτρο με το βάρος.
Να χαρακτηρίσετε τις παραπάνω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, δικαιολογώντας την άποψή σας.

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

Μήπως οι νόμοι του Newton δεν είναι τρεις αλλά δύο;

Συζητώντας την περασμένη βδομάδα με μια μαθήτρια της πρώτης Λυκείου προέκυψε το εξής θέμα:
Ο καθηγητής του σχολείου της ακολουθώντας την λογική της παραγράφου 1.2.4 του σχολικού βιβλίου ( Διερεύνηση της σχέσης F=ma) παρήγαγε το αξίωμα της αδράνειας από τον θεμελιώδη νόμο της μηχανικής.
Η αλήθεια είναι ότι πολύ παλιότερα είχα μπει στον πειρασμό να κάνω το ίδιο.
Αυτό που με σταμάτησε και με ώθησε στη μελέτη του θέματος ήταν η εξής απλή σκέψη:
Δεν μπορεί ο Νεύτωνα να μην μπορούσε να κάνει τον απλό συλλογισμό
F=0 -> a=0 -> υ=σταθερό.
Κάτι άλλο παίζεται.
Επειδή αυτή η λογική «διερεύνησης» ακολουθείται από πολλούς συναδέλφους, αποφάσισα να δημοσιοποιήσω το θέμα και να ζητήσω τις απόψεις της ομάδας.

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

Κίνηση σώματος με δύναμη που μεταβάλλεται.

Ένα σώμα ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, στο σημείο Ο. Σε μια στιγμή t0=0 δέχεται την επίδραση οριζόντιας δύναμης, η τιμή της οποίας μεταβάλλεται όπως στο διάγραμμα
Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
i) Από 0-t1 το σώμα κινείται και η κίνησή του είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.
ii) Στο χρονικό διάστημα t1-2t1 το σώμα ηρεμεί.
iii) Στο χρονικό διάστημα 2t1-3t1 το σώμα κινείται επιταχυνόμενο προς τα αριστερά.
iv) Τη στιγμή  3t1 το σώμα απέχει μεγαλύτερη απόσταση από την αρχική θέση Ο, από ότι τη στιγμή 2t1.
v) Τη στιγμή  3t1 το σώμα έχει ταχύτητα προς τα δεξιά.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.