Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

Αντίσταση του αέρα και πτώση σώματος.

Αφήνουμε ένα σώμα ελεύθερο να πέσει από ορισμένο ύψος και στο διπλανό διάγραμμα δίνεται η ταχύτητά του σε συνάρτηση με το χρόνο.
i) Η κίνηση του σώματος είναι ελεύθερη πτώση.
ii) Στο σώμα ασκείται η αντίσταση του αέρα, μια σταθερή δύναμη αντίθετη της ταχύτητας.
iii) Τη χρονική στιγμή t3 η αντίσταση του αέρα έχει το ίδιο μέτρο με το βάρος.
Να χαρακτηρίσετε τις παραπάνω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, δικαιολογώντας την άποψή σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου