Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

Κίνηση σώματος με δύναμη που μεταβάλλεται.

Ένα σώμα ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, στο σημείο Ο. Σε μια στιγμή t0=0 δέχεται την επίδραση οριζόντιας δύναμης, η τιμή της οποίας μεταβάλλεται όπως στο διάγραμμα
Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
i) Από 0-t1 το σώμα κινείται και η κίνησή του είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.
ii) Στο χρονικό διάστημα t1-2t1 το σώμα ηρεμεί.
iii) Στο χρονικό διάστημα 2t1-3t1 το σώμα κινείται επιταχυνόμενο προς τα αριστερά.
iv) Τη στιγμή  3t1 το σώμα απέχει μεγαλύτερη απόσταση από την αρχική θέση Ο, από ότι τη στιγμή 2t1.
v) Τη στιγμή  3t1 το σώμα έχει ταχύτητα προς τα δεξιά.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου