Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Θα ανασηκωθεί το σώμα;

Ή προσπαθώντας να διδάξουμε σύμφωνα με τις οδηγίες…
-------------------------------------
Ένα σώμα μάζας 1kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή ασκούμε πάνω του μια  δύναμη μέτρου 14Ν, η διεύθυνση της οποίας μπορεί να είναι όπως φαίνεται στα παρακάτω σχήματα.
i)  Στην περίπτωση του (α) σχήματος, πόση επιτάχυνση θα αποκτήσει το σώμα;
ii) Το σώμα στο (β)  σχήμα, όπου θ=30°:
α) θα κινηθεί οριζόντια  
β) θα κινηθεί στη διεύθυνση της δύναμης F,   
γ) θα κινηθεί σε άλλη διεύθυνση.
iii) Να υπολογιστεί η επιτάχυνση του σώματος στην περίπτωση του (β) σχήματος.
iv) Αν η δύναμη στο (γ) σχήμα σχηματίζει γωνία φ=60° με την οριζόντια  διεύθυνση, τότε το σώμα:
α) θα κινηθεί οριζόντια   ,
β) θα κινηθεί στη διεύθυνση της δύναμης F,   
γ) θα κινηθεί σε άλλη διεύθυνση.
Δίνεται g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου