Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2009

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξτε την σωστή πρόταση.


1) Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα και στο διάγραμμα δίνεται η ταχύτητά του σε συνάρτηση με το χρόνο.

α) Η κίνησή του από 0-3s είναι ευθύγραμμη ομαλή.

β) Η επιτάχυνση του κινητού τη χρονική στιγμή t1=1s είναι μικρότερη από την επιτάχυνση τη στιγμή t2=2s.

γ) Στο χρονικό διάστημα 3s-6s το σώμα επιταχύνεται.

δ) Περισσότερο μετατοπίζεται το σώμα από 3s-6s παρά από 0-3s.

2) Ένα σώμα ηρεμεί πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Αν ασκηθεί πάνω του μια οριζόντια δύναμη F , τότε το σώμα επιταχύνεται:

α) Πάντα.

β) Μόνο όταν το σώμα κινείται.

γ) Μόνο όταν η δύναμη F είναι μεγαλύτερη από το βάρος του σώματος.

δ) Μόνο όταν η δύναμη F είναι μεγαλύτερη από την αδράνεια του σώματος.

3) Αφήνουμε ένα σώμα να πέσει ελεύθερα επί ορισμένο χρονικό διάστημα t1, οπότε αποκτά ταχύτητα υ1 και διανύει κατακόρυφη απόσταση y1. Αν ο χρόνος πτώσης διπλασιαστεί (t2=2t1), τότε:

α) Η τελική ταχύτητα θα παραμείνει σταθερή.

β) Η επιτάχυνση θα παραμείνει σταθερή.

γ) Η επιτάχυνση θα διπλασιαστεί.

δ) Η απόσταση που θα διανύσει θα διπλασιαστεί.

4) Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα. Τότε η συνισταμένη δύναμη που δέχεται:

α) Είναι μηδενική.

β) Είναι ανάλογη της ταχύτητας του σώματος.

γ) Είναι σταθερή κατά μέτρο και κατεύθυνση.

δ) Έχει την κατεύθυνση της ταχύτητας.

5) Για να μπορέσουμε να κινήσουμε ένα ποτήρι βάρους 3Ν το οποίο βρίσκεται πάνω στο τραπέζι, απαιτείται να του ασκήσουμε οριζόντια δύναμη με μέτρο τουλάχιστον 1Ν.

α) Η στατική τριβή μεταξύ ποτηριού και τραπεζιού είναι πάντα 1Ν.

β) Αν του ασκήσουμε οριζόντια δύναμη 2Ν, το σώμα θα εκτελέσει ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.

γ) Αν του ασκήσουμε οριζόντια δύναμη μέτρου 0,4Ν, τότε η στατική τριβή θα έχει μέτρο 0,4Ν.

δ) Η στατική τριβή είναι 2Ν.

Απάντηση:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου