Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Συμπληρώστε τα κενά


Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα δεδομένα ταχύτητας-χρόνου για ένα προς τα δεξιά κινούμενο κιβώτιο με μάζα 10kg το οποίο εκτοξεύσαμε και ολισθαίνει πάνω  σε οριζόντιο επίπεδο. Χρησιμοποιήστε αυτή την πληροφορία για να συμπληρώσετε τα κενά στο ακόλουθο σχήμα. (Θεωρείστε στον οριζόντιο άξονα θετική την κατεύθυνση προς τα δεξιά και στον κατακόρυφο άξονα θετική την κατεύθυνση προς τα πάνω).  Οι αντιστάσεις από τον αέρα θεωρούνται αμελητέες και η επιτάχυνση λόγω της βαρύτητας g=10m/s2.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου