Σάββατο, 10 Απριλίου 2010

Έργο δυνάμεων και ενέργεια.

Ένα σώμα ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο στην θέση (1) όταν δέχεται την επίδραση των δυνάμεων που φαίνονται στο διπλανό σχήμα. Μετά από λίγο φτάνει στη θέση (2) έχοντας μετατοπισθεί κατά x.
i) Συμπληρώστε τις εξισώσεις από τις οποίες υπολογίζονται τα έργα των δυνάμεων:
            WF1= ………………
            WF2= ………………
            WΝ= ……………..
ii) Πόσο είναι το έργο του βάρους και γιατί;
iii) Χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεμένες τις παρακάτω προτάσεις
            α) Μέσω του έργου της δύναμης F1 προσφέρεται ενέργεια στο σώμα.
            β) Μέσω του έργου της F2 αφαιρείται ενέργεια από το σώμα.
            γ) Η κινητική ενέργεια του σώματος στη θέση (2) είναι ίση με το έργο της F1.
            δ) Η δυναμική ενέργεια αυξάνεται κατά την παραπάνω μετακίνηση.
            ε) Κατά την κίνηση του σώματος ισχύει η αρχή διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου