Σάββατο, 10 Απριλίου 2010

Μέγιστη ταχύτητα σώματος

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα σώμα μάζας m=2kg. Σε μια στιγμή δέχεται την επίδραση οριζόντιας μεταβλητής δύναμης, η τιμή της οποίας μεταβάλλεται όπως στο σχήμα.
  1. Ποια η αρχική επιτάχυνση του σώματος;
  2. Σε ποια θέση το σώμα θα έχει μέγιστη ταχύτητα;
  3. Να βρεθεί η μέγιστη ταχύτητα του σώματος.
  4. Πόση η κινητική ενέργεια του σώματος στη θέση x=10m.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου