Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

Ένα ωριαίο διαγώνισμα στην Κινηματική.

Ένα αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή t=0 περνά από το σημείο Ο κινούμενο ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα 15m/s. Μετά από χρονικό διάστημα 5s φτάνει στο σημείο Α. Στη συνέχεια αποκτά σταθερή επιτάχυνση,  οπότε περνά από το σημείο Β, τη χρονική στιγμή t2=10s, με ταχύτητα 5m/s.
Θεωρείστε έναν άξονα x, στη διεύθυνση της κίνηση, όπως στο σχήμα, θέτοντας για το σημείο Ο,  x=0.
i)   Να βρεθεί η μετατόπισή του από το Ο μέχρι το Α.
ii)  Πόση είναι η επιτάχυνση του αυτοκινήτου μεταξύ των θέσεων Α και Β;
iii) Πόση είναι η απόσταση μεταξύ των σημείων Α και Β.
iv) Να χαράξετε στους παρακάτω άξονες τις γραφικές παραστάσεις της ταχύτητας και της θέσης του αυτοκινήτου σε συνάρτηση με το χρόνο.

Δείτε όλο το διαγώνισμα από εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου