Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2010

Εξισώσεις κίνησης για δύο κινητά

Δύο κινητά την χρονική στιγμή t0=0 περνούν από τα σημεία Α και Β με xΑ=-8m και xΒ= + 17m και κινούνται με σταθερές ταχύτητες μέτρων υΑ=2m/s και υΒ=3m/s, όπως στο σχήμα.
i)       Να βρεθούν οι εξισώσεις κίνησης για τα δύο κινητά.
ii)      Ποια χρονική στιγμή τα δύο κινητά θα συναντηθούν;
iii)    Ποια η θέση της συνάντησης;
iv)   Ποια η αλγεβρική τιμή της μετατόπισης κάθε κινητού;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου