Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010

Τί κίνηση εκτελεί το σώμα


Μικρό σώμα κινείται σε ευθύγραμμο δρόμo και τη χρονική στιγμή t=0 διέρχεται από το σημείο x=0 ταχύτητα μέτρου 5m/s κινούμενο κατά την αρνητική φορά.
Να προσδιορίσετε το είδος της κίνησης του μικρού σώματος αν γνωρίζετε ότι αυτή μπορεί να είναι είτε ομαλή, είτε ομαλά επιταχυνόμενη, είτε ομαλά επιβραδυνόμενη και ότι το σώμα, χωρίς να αλλάξει φορά κίνησης, την χρονική στιγμή t1=4s βρίσκεται σε σημείο που απέχει από το Ο απόσταση:
i) 16m ii) 20m


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου