Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

Να βρεθεί το ύψος

Να βρεθεί από ποιο ύψος (h) πρέπει να αφήσουμε ένα σώμα, έτσι ώστε στο τελευταίο δευτερόλεπτο της κίνησης του να διανύει το 36% της συνολικής διαδρομής του.

Θεωρούμε t=0 τη στιγμή που αφήσαμε το σώμα, y=0 τη θέση όπου το σώμα αφήνεται, θετική φορά προς τα κάτω και για τις πράξεις g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου