Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

Δύο σώματα το ένα πάνω στο άλλο

Σώμα Α βρίσκεται ακουμπισμένο πάνω σε σώμα Β όπως στο σχήμα. Το σώμα Α έχει μάζα m ενώ το σώμα Β έχει μάζα Μ=2m. Ένα παιδί ασκεί μια οριζόντια δύναμη F στο σώμα Α. Ο συντελεστής οριακής στατικής τριβής (μ) μεταξύ των σωμάτων Α και Β είναι ίδιος με το συντελεστή οριακής στατικής τριβής μεταξύ του σώματος B και του δαπέδου
Για συνέχεια εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου