Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

Διαγώνισμα Α΄Λυκείου Δυναμική

Θέμα 1ο
1. Χαρακτηρίστε με Σ τις σωστές και με Λ τις λανθασμένες προτάσεις.
            α) Η δράση και η αντίδραση ασκούνται στο ίδιο σώμα και είναι αντίθετες.      Σ Λ
   β) Η δράση και η αντίδραση έχουν άθροισμα μηδέν.                                        Σ Λ
   γ) Η δράση και η αντίδραση έχουν την ίδια διεύθυνση.                                     Σ Λ
   δ) Η δράση και η αντίδραση έχουν πάντα το ίδιο μέτρο.                                              Σ Λ

Μονάδες 1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου