Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

Κεκλιμένα επίπεδα σε κατακόρυφη ημικυκλική τροχιά

Σημειακό υλικό αντικείμενο ξεκινά χωρίς αρχική ταχύτητα από σημείο Α της κατακόρυφης διαμέτρου της ημικυκλικής τροχιάς ακτίνας r του σχήματος και μεταβαίνει με τη βοήθεια λείου κεκλιμένου επιπέδου σε ένα σημείο της περιφέρειας. Για τη μετάβαση αυτή χρησιμοποιούνται δυο λεία κεκλιμένα επίπεδα. Το πρώτο ακολουθεί τη διαδρομή ΑΒ ενώ το δεύτερο τη διαδρομή ΑΔ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου