Τρίτη, 3 Μαΐου 2016

Όριο θραύσης και … κατακόρυφη κίνηση!


Σώμα μάζας m = 2 kg βρίσκεται ακίνητο σε σημείο Α λείου οριζοντίου δαπέδου. Στο σώμα είναι δεμένο αβαρές και μη εκτατό νήμα. Τη χρονική στιγμή t = 0 στο τεντωμένο νήμα αρχίζει να ασκείται κατακόρυφα προς τα πάνω δύναμη F το μέτρο της οποίας μεταβάλλεται σύμφωνα με τη σχέση F = 30 + 0,48y (S.I.), όπου y η κατακόρυφη μετατόπιση του σώματος από το έδαφος. Αν το όριο θραύσης του νήματος είναι ίσο με 42 Ν και η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2, να βρείτε:
Η εκφώνηση και η λύση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου