Σάββατο, 14 Μαΐου 2016

Μελετώντας μια χρονική εξίσωση βαρυτικής δυναμικής ενέργειας!Σώμα μάζας m = 2 kg αφήνεται ελεύθερο από ύψος  h τη
χρονική στιγμή t = 0. Η βαρυτική δυναμική ενέργεια του σώματος σε συνάρτηση με τον χρόνο δίνεται από τη σχέση U = 1.600 – 100t2 (S.I.).α. Πόση είναι η αρχική μηχανική ενέργεια του σώματος;

β. Πόσο είναι το ύψος h;

γ. Ποια χρονική στιγμή το σώμα φτάνει στο έδαφος;

δ. Το σώμα κινήθηκε με την επίδραση μόνο του βάρους του; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

ε. Να γράψετε τη σχέση ...
Η εκφώνηση και η λύση ΕΔΩΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου