Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

Δύο αχρείαστες μεταβλητές δυνάμεις!Σώμα μάζας m = 2 kg εκτοξεύεται τη χρονική στιγμή t = 0 από σημείο Α λείου οριζοντίου δαπέδου με ταχύτητα υο = 10 m/s. Ταυτόχρονα τη χρονική στιγμή t = 0 στο σώμα αρχίζουν να ασκούνται στο σώμα δύο οριζόντιες δυνάμεις F1 και F2 αντίθετης κατεύθυνσης και μεταβλητού μέτρου, όπως φαίνεται στο σχήμα. Η τιμή της δύναμης F1 δίνεται από τη σχέση F1 = x + 2  (S.I.), όπου x η μετατόπιση του σώματος από το σημείο Α. Αν το μέτρο της δύναμης F2 είναι κάθε χρονική στιγμή μεγαλύτερο της δύναμης F1 κατά 2 Ν, να βρείτε:
α. Ποια χρονική στιγμή t1 το σώμα σταματά στιγμιαία να κινείται.

β. Πόσο είναι το μέτρο της δύναμης F1 τη στιγμή που το σώμα σταματάει να κινείται;
γ. Πόσο μεγαλύτερο κατά απόλυτη τιμή είναι το έργο της δύναμης F2 σε σχέση με το έργο της δύναμης F1 στο χρονικό διάστημα  από 0 ως t1;
δ. Αν το επίπεδο δεν ήταν λείο και επαναλαμβάναμε τη διαδικασία, ποιος θα έπρεπε να ήταν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και δαπέδου για να σταματήσει το σώμα στον μισό χρόνο σε σχέση με αυτόν που χρειάστηκε στο λείο επίπεδο;

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2.

Η εκφώνηση και η λύση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου