Κυριακή, 15 Μαΐου 2016

Εναλλαγή στα διαγράμματα.

Σώμα Σ μάζας m που ισορροπεί ακίνητο σε οριζόντιο επίπεδο στην θέση x0 = 0, με το οποίο παρουσιάζει τριβή με συντελεστή τριβής ολίσθησης μ = 0,2, ασκείται οριζόντια δύναμη F της οποίας το μέτρο φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα. Το σώμα κατά την διάρκεια της κίνησης του, σε κάποιο χρονικό διάστημα έχει σταθερή την ταχύτητα του. Να υπολογίσετε:
Α. α. την μάζα m του σώματος Σ.
β. την ταχύτητα υ1 την χρονική στιγμή t1 = 3 s.
γ. την κινητική ενέργεια την χρονική στιγμή t2 = 8 s
δ. τον ρυθμό παραγωγής θερμότητας την χρονική στιγμή t3 = 10 s.
Β. Να κατασκευάσετε τα διαγράμματα επιτάχυνσης – χρόνου, ταχύτητας – χρόνου, και δύναμης θέσης.
Δίνεται g = 10 m/s2. Να θεωρήσετε τον συντελεστή οριακής τριβής ίσο με τον συντελεστή τριβής ολίσθησης.

  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου