Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

Γνωρίζοντας μια δύναμη δεν ξέρω την αλήθεια!


Σώμα μάζας m = 2 kg είναι ακίνητο σε σημείο Α οριζοντίου δα-
πέδου με το οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβή ολίσθησης μ = 0,5. Τη χρονική στιγμή t = 0 στο σώμα ασκούνται ταυτόχρονα οι δύο δυνάμεις F1 (οριζόντια) και F2 (κατακόρυφη) του σχήματος, με αποτέλεσμα το σώμα να αρχίζει να κινείται με σταθερή επιτάχυνση α = 2 m/s2. Η δύναμη F2 έχει μεταβλητό μέτρο και δίνεται από τη σχέση F2 = 10x (S.I.), όπου x η μετατόπιση του σώματος από το σημείο Α.

α. Πόση είναι η κινητική ενέργεια του σώματος τη χρονική στιγμή t1 = 2 s;

β. Πόσο είναι το έργο της τριβής για το χρονικό διάστημα από t = 0 ως t1 = 2 s;
γ. Πόση ενέργεια προσφέρθηκε στο σώμα στο χρονικό διάστημα από t = 0 ως t1 = 2 s;
δ. Η δύναμη F1 έχει σταθερό μέτρο; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Η εκφώνηση και η λύση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου