Παρασκευή, 6 Μαΐου 2016

Κίνηση με παραμετρική ταχύτητα.

Σώμα Σ1 μάζας m = 2 kg κινείται σε οριζόντιο ευθύγραμμο δρόμο με ταχύτητα που φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα (όπου λ > 0 καθαρός αριθμός). Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και δαπέδου μ = 0,5. Ένα άλλο σώμα Σ2 πανομοιότυπο με το πρώτο που κινείται συνεχώς με σταθερή ταχύτητα διανύει ίδια απόσταση με αυτή που διένυσε το Σ1 στον ίδιο χρόνο. Η κινητική ενέργεια του Σ2 στην διάρκεια της κίνησης του είναι Κ2 = 64 J. Να βρείτε για το Σ1:
α. την μέση ταχύτητά του για όλη την διάρκεια της κίνησής του και την συνολική του μετατόπιση.
β. τον μέγιστο ρυθμό παραγωγής θερμότητας...
    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου