Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

Μια γραμμή ... δύο κινήσεις!


Σώμα μάζας m εκτοξεύεται τη χρονική στιγμή t = 0 από σημείο Α λείου ο
ριζοντίου δαπέδου με ταχύτητα υο = +6 m/s. Ταυτόχρονα τη χρονική στιγμή t = 0 στο σώμα αρχίζει να ασκείται μόνο μία οριζόντια σταθερή δύναμη F1, αντίθετης κατεύθυνσης από την ταχύτητα του σώματος. Στο διπλανό διάγραμμα απεικονίζεται η αλγεβρική τιμή της επιτάχυνσης του σώματος για τα πρώτα 10 s της κίνησής του. Τη χρονική στιγμή t1 = 10 s η κινητική ενέργεια του σώματος είναι ίση με K1 = 196 J.

α. Στο χρονικό διάστημα από 0 ως t1 μειώνεται συνεχώς η ταχύτητα του σώματος; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

β. Πόσο είναι το μέτρο της δύναμης F1;
γ. Πόσο απέχει από το σημείο Α το σώμα τη χρονική στιγμή t1 = 10 s;
δ. Ποια είναι η μέση ταχύτητα του σώματος στο χρονικό διάστημα από 0 ως t1;
ε. Πόση ενέργεια προσφέρει η δύναμη F1 στο χρονικό διάστημα από 0 ως t1;


Η εκφώνηση και η λύση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου