Σάββατο, 14 Μαΐου 2016

Δεν είναι πάντα ελεύθερη πτώση!

Σώμα μάζας m = 5 kg αφήνεται ελεύθερο από ύψος h = 20 m τη χρονική στιγμή t  = 0 και αφού κινηθεί κατακόρυφα φτάνει στο έδαφος τη χρονική στιγμή t1 = 2,
5 s.


α. Είναι η κίνηση του σώματος ελεύθερη πτώση; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.


β. Αν γνωρίζετε ότι ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας του σώματος είναι για όλη τη διάρκεια της κίνησής του σταθερός καθώς και ότι στο σώμα ασκούνται μόνο δύο δυνάμεις, να προσδιορίσετε τα χαρακτηριστικά της άγνωστης δύναμης.


γ. Ποια είναι η κινητική ενέργεια του σώματος τη στιγμή που φτάνει στο έδαφος;


δ. Πόση είναι η μεταβολή της μηχανικής ενέργειας ....
Η εκφώνηση και η λύση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου