Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2009

Διάγραμμα στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.

Στο διάγραμμα δίνεται η θέση ενός κινητού, που κινείται πάνω στον άξονα x, σε συνάρτηση με το χρόνο.     

1)  Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.
α)  Την χρονική στιγμή t=0 το κινητό βρίσκεται δεξιά της θέσης x=0 και απέχει από την αρχή των αξόνων Ο απόσταση 1m.       
β) Η ταχύτητά του για t=0 είναι 1m/s.        
γ)  Στο χρονικό διάστημα 0-3s το κινητό κινείται προς τα δεξιά.    
δ)  Η ταχύτητά του τη χρονική στιγμή t1=1,5s είναι 4/3m/s.        
ε)  Τη στιγμή t2=5s το σώμα δεν κινείται.     
2)  Ποια η θέση του σώματος τη χρονική στιγμή t3=11s;
3) Υπολογίστε την μέση ταχύτητα του κινητού από 0-12s;
Σημείωση: Υπενθυμίζεται ότι μιλάμε για την διανυσματική μέση ταχύτητα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου