Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2009

Μετατόπιση και διάστημα.

Ένα σημειακό αντικείμενο ξεκινά από την κορυφή Α μιας τετράγωνης πλατείας πλευράς α=20m και αφού περάσει από τις κορυφές Β και Γ φτάνει στην κορυφή Δ.

i)  Πόσο διάστημα διένυσε;
ii) Ποια η μετατόπισή του;
iii) Να σχεδιάστε στο σχήμα το διάνυσμα της μετατόπισης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου