Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2009

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.

Δείτε μια προσπάθεια δημιουργίας «Ερώτησης Πλέγματος Δομημένων Πληροφοριών», όπως την προτείνει η σχολική σύμβουλος Ελένη Δανίλη.  
Τέσσερα κινητά κινούνται ευθύγραμμα με σταθερές ταχύτητες ξεκινώντας ταυτόχρονα από διαφορετικά σημεία Α, Β, Γ και Δ όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα. Η τροχιά του κάθε κινητού έχει σημειωθεί με κόκκινο χρώμα. 
Σε μια στιγμή t1 τα κινητά βρίσκονται στις θέσεις που στο σχήμα βρίσκονται οι μικρές σφαίρες.

Έχοντας σαν δεδομένα ότι θεωρούμε την προς τα δεξιά κατεύθυνση θετική και οι αποστάσεις μετρούνται σε μέτρα να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις αφού μελετήσετε με προσοχή την εικόνα. Κάθε ερώτηση μπορεί να έχει περισσότερες από μία απαντήσεις. Χρησιμοποιήστε το κάθε κινητό όσες φορές θέλετε.
   i) Ποιο ή ποια κινητά κινούνται προς τα δεξιά; ………………..
ii) Τη μεγαλύτερη απόσταση έχει διανύσει το κινητό …….
iii) Τη μεγαλύτερη (κατά μέτρο) ταχύτητα έχει το κινητό…….
α) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
iv) Στον παρακάτω πίνακα δίνονται πληροφορίες για:
·     την αρχική θέση
·     τη θέση τη στιγμή t1
·     τη μετατόπιση
·     το πρόσημο της αλγεβρικής τιμής της ταχύτητας του (+ ή -)
Αρχική θέση
Θέση τη στιγμή t1
Μετατόπιση
υ   (+ή -)
-800m
200m
0
Θετική ταχύτητα
-600m
0m
-900m
Αρνητική ταχύτητα
+900m
-400m
+200m


α)  Ποια τετράγωνα είναι αλήθεια για το κινητό Α;
β) Ποια τετράγωνα είναι αλήθεια για το κινητό Γ;

 Απάντηση:
Υ.Γ. Η παραπάνω μορφή είναι τροποποιημένη, μετά από σχετική παρέμβαση της Ελένης Δανίλη. Σε ευχαριστώ Ελένη για την άμεση ανταπόκριση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου