Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2009

Εξίσωση κίνησης στην Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.

Ένα κινητό κινείται με σταθερή ταχύτητα και την χρονική στιγμή t0=0 περνά από το σημείο Α με x0= -4m ενώ τη στιγμή t1= 4s φτάνει στη θέση Β, όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα.

1) Να βρείτε την τιμή της ταχύτητας του κινητού.
2) Να αποδείξτε ότι η θέση του κινητού σε συνάρτηση με το χρόνο δίνεται από την εξίσωση:
..................................x= -4 + 3t (μονάδες στο S.Ι.)
3) Ποια χρονική στιγμή το σώμα περνά από τη θέση x2= 6,5m;
Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου