Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2009

Ευθύγραμμη κίνηση και μέση ταχύτητα.

Ένα σημειακό αντικείμενο κινείται κατά μήκος μιας ευθείας και στο διάγραμμα δίνεται η θέση του σε συνάρτηση με το χρόνο.

i) Βρείτε την ταχύτητα του σώματος στα διάφορα χρονικά διαστήματα.
ii) Υπολογίστε την μέση ταχύτητα του σώματος: 
α) Από 0-4s  και β) από 2s-8s.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου