Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2009

Διαγράμματα στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση.

Ένα κινητό κινείται κατά μήκος του άξονα x και τη χρονική στιγμή t0=0 περνά από τη θέση x0=20m κινούμενο προς τη θετική κατεύθυνση με ταχύτητα υ0=8m/s, έχοντας σταθερή επιτάχυνση. Τη χρονική στιγμή t1=10s, το κινητό περνά από τη θέση x=0.
Α)  Να βρεθεί η επιτάχυνση του κινητού.
Β)  Να γίνουν τα διαγράμματα σε συνάρτηση με το χρόνο:
i)  Της ταχύτητας του κινητού.
ii) Της μετατόπισης.
iii) Της θέσης του κινητού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου