Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2009

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.

Ένα σώμα κινείται πάνω στον άξονα x προς τα αριστερά (αρνητική κατεύθυνση), με σταθερή ταχύτητα μέτρου 2 m/s και την χρονική στιγμή t0=0 βρίσκεται σε σημείο Α δεξιά της θέσης x=0, που απέχει 8m από το 0.
i)     Ποια η αρχική θέση του κινητού;
ii)   Πόσο μετατοπίζεται το σώμα μέχρι τη χρονική στιγμή t1=5s;
iii)  Να βρείτε την θέση του σώματος τη στιγμή t1.
iv)  Στο παρακάτω σχήμα να σχεδιάστε τα διανύσματα της τελικής θέσης και της μετατόπισης του σώματος, στο παραπάνω χρονικό διάστημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου