Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2009

Διαγράμματα στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση.1

Στη παρακάτω γραφική παράσταση φαίνεται πώς μεταβάλλεται η αλγεβρική τιμή της ταχύτητας ενός σώματος το οποίο κινείται σε ευθεία γραμμή που ταυτίζεται με τον άξονα x’Ox και τη χρονική στιγμή t=0 διέρχεται από τη θέση Χo=+10m.

α. Να περιγράψετε την κίνηση του σώματος.
β. Να υπολογίσετε την χρονική στιγμή που η ταχύτητα του σώματος μηδενίζεται στιγμιαία.
γ. Να βρεθεί η θέση του σώματος την χρονική στιγμή που μηδενίζεται στιγμιαία η ταχύτητά του και τη χρονική στιγμή 6s.
δ. Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις θέσης-χρόνου και διαστήματος-χρόνου.

Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου